Tilbud til børn, unge og familier

Hvor kan forældre få rådgivning?

Forældre kan få rådgivning og hjælp i forskellige situationer, fx økonomisk hjælp, vejledning om opdragelse og boligforhold. Kommunen skal hjælpe anonymt og mange organisationer tilbyder også hjælp og rådgivning.

Rådgivninger i alfabetisk rækkefølge

Hvor kan børn og unge få rådgivning?

I alvorlige situationer, hvor du har brug for hjælp med det samme, skal du ringe 1-1-2.

Kommunen og andre kan give råd og hjælp

Kommunen skal hjælpe dig, hvis du har brug for rådgivning og hjælp.

Også private organisationer tilbyder rådgivning, hvor du kan henvende dig anonymt. Fx kan du skrive, chatte, ringe og sende sms til Børnetelefonen. Ring gratis til Børnetelefonen: 116 111.

Hvis du har brug for, at en voksen støtter dig, når du skal i kontakt med kommunen, kan Børnetelefonen hjælpe dig med en bisidder.

Hos Mindhelper.dk kan du få viden og råd om alt fra kærestesorg og ensomhed til angst og depression. Du kan også skrive til brevkassen, hvis du har brug for et godt råd. Du er 100 % anonym.

Borger.dk har en side med gode råd og hjælp, hvis dine forældre skal skilles.

Familiebehandlingen i Struer Kommune tilbyder åben anonym rådgivning til børn, unge og deres familie.

Du kan henvende dig i den åbne anonyme rådgivning, hvis du har et problem – stort eller lille, som du har brug for at snakke om.

Du kan kontakte rådgivningen i telefontiden, hvor der vil være personlig betjening.

På øvrige tidspunkter i kommunens åbningstider, kan du indtale navn og telefonnummer, og vi vil herefter kontakte dig.

Vær opmærksom på at åben anonym rådgivning har lukket i skolernes ferie.

Kontakt 'Åben anonym rådgivning'

Udviser jeres barn ængstelighed og angst, så det griber forstyrrende ind i hverdagen? Børn og Familie i Struer kommune tilbyder gruppeforløb rettet mod angst og ængstelighed.

Sundhedsstyrelsen beskriver angst, som en naturlig del af den normale udvikling ved barnet. Derfor kan det være vanskeligt at adskille normal og forbigående angst fra angst der bliver et psykisk helbredsproblem, hvor angsten er overdreven og ude af proportion set i forhold til barnets alder, udviklingstrin og situation. Det er også vigtigt at lægge mærke til om barnet belastes og indskrænkes i sin livsudfoldelse – og lytte til hvad barnet selv siger.

  • Stiller jeres barn mange unødige spørgsmål og søger konstant beroligelse
  • Virker jeres barn bekymret og tænker meget på, hvad der kan gå galt
  • Foretrækker jeres barn at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved
  • Holder barnet sig tæt til jer forældre, når I færdes uden for hjemmet
  • Klager barnet over hoved- eller mavepine
  • Undgår jeres barn vanskelige situationer for eksempel ved at finde på undskyldninger eller ved at ”blive syge”
  • Har jeres barn svært ved at sove og tager lang tid om at falde i søvn på grund af ængstelige tanker
  • Er jeres barn forhindret i at gøre ting som andre jævnaldrende børn gør i hverdagen

Hvad går forløbet ud på?

Smart Kids er for børn i alderen 7-12 år og Chilled Teens er for unge i alderen 13-17 år med en moderat grad af angst. Angstbehandlingen tager afsæt i den kognitive adfærdsterapi og varetages af familiebehandlere. 

Forløbet foregår i grupper af cirka 6 børn/unge og deres forældre, som mødes 10 gange. Hvert møde tager 2 timer. Det er gratis, men stiller krav om deltagelse hver gang.

Det er et mål at give jer en større viden om angst og ængstelig adfærd. Samtidig vil både I og jeres barn lære forskellige strategier og metoder til at håndtere og nedbringe den ængstelige adfærd.

Det forventes, at I derhjemme afsætter god tid til at øve jer i at bruge de nye metoder og strategier imellem mødegangene.

Ansøgning og praktiske oplysninger

For at komme i betragtning til forløbet, skal du/I sende en ansøgning.

I vil først høre nærmere efter ansøgningsfristen - henholdsvis 1. februar og 15. august.

Hvis barnet vurderes inden for målgruppen, vil I blive inviteret til en forsamtale og en eventuel senere visitation til gruppen. Vi kan desværre ikke garantere, at alle tilbydes en plads på holdet.  

Vi starter hold op to gange årligt. Et forløb strækker sig over 4 måneder. Gruppeforløbet afholdes i Velfærdshuset (bygning B) i Struer.

Ansøgningsfristen for optagelse i foråret er 1. februar.

Ansøgningsfristen for optagelse i efteråret er 15. august.

Til dig der har et barn med ADHD eller lignende udfordringer
Det kan være svært at være forældre til et barn med ADHD eller lignende udfordringer.
Det kan også være vanskeligt at stå alene med de problematikker, der let opstår i hverdagen derhjemme.

Hvis du som forældre oplever konflikter og frustrationer i hverdagen og er ked af dine egne reaktionsmønstre over for dit barn, så kan forældrekurset være en god mulighed for dig!

Her finder du nye brugbare værktøjer og mødes med andre forældre i samme situation.

Hvad går kurset ud på?
Forældrekurset består af 8 moduler. Der veksles mellem oplæg, undervisning og fælles samtaler i gruppen. Her kan vi sammen reflektere over, hvordan ny viden kan bruges til at skabe positive ændringer og udvikling i hverdagen derhjemme med dit barn.

På forældrekurset kan du forvente at lære mere om, hvordan du aflæser dit barns signaler og forstår, hvad der sker inde i barnet. Vi vil have fokus på opdragelse og hvordan I undgår unødige konflikter derhjemme.
Vi vil i løbet af modulerne komme omkring temaer som vedrører kommunikation, motivation, regler, adfærd og gode rutiner. Du fårogså viden om, hvordan du støtter dit barn i nye strategier og hvordan barnet kan drage nytte af sine erfaringer.

Praktiske oplysninger:
Forældrekurset kræver ingen visitation, men der kan forekomme venteliste, da der er et begrænset antal pladser. Forældrekurset strækker sig over nogle måneder og der starter nye hold hvert efterår og forår.

Vi mødes hver tirsdag i Velfærdshuset (bygning B) i Struer kl. 15:30 – 17:00.

Anmodning om tilmelding foregår via mail til en af familiebehandlerne, hvor du kan vælge ganske kort at beskrive, hvilke udfordringer du oplever med dit barn derhjemme. 

OPSTART: Tirsdag d. 12. september 2023 
TILMELDING: Senest mandag d. 24. juli 2023 til:

Familiebehandlere:
- Helle Højriis på mail: helle@Struer.dk

- Susanne Holzendorff Nørskov: susannehon@struer.dk

Forældrecafé og netværk
Når kurset  er gennemført med de to familiebehandlere, kan du og de øvrige forældre fortsat mødes i forældrecaféen.

Forældrecaféen er et trygt frirum, hvor du kan dele oplevelser og erfaringer med andre forældre i lignende situationer – og på denne mådestøtte hinanden.

Forældrecaféen styrker fællesskabet i gruppen og kan danne basis for et nyt netværk med afsæt i den fælles forståelse for det at have etbarn med ADHD eller lignende udfordringer.

Når psykisk sygdom rammer forældre eller en søskende, så rammes hele familien.

Børnene kan opleve, at det er svært at snakke med andre om det, de kan føle sig alene og anderledes. 

Nogle børn får ondt i maven og trækker sig socialt. Andre bliver vrede, urolige og får svært ved at koncentrere sig.

 

Hvad går forløbet ud på?

Familiebehandlingen i Struer Kommune tilbyder årligt to gruppeforløb for børn, der har psykisk sårbare forældre/søskende.

Barnet vil gennem samtaler og forskellige aktiviteter i gruppen få nye oplevelser af at kunne anskue og klareudfordringer.

Formålet med gruppeforløbet er, at barnet opnår forståelse af psykisk sygdom, og hvordan det påvirker barnet selv og familien.

Gruppeforløbet vil veksle mellem oplysninger, gruppesamtaler, samværslege og aktiviteter. Barnet vil undervejs lære strategier og afprøve handlinger, som kan bruges, når sygdommen fylder meget.

I grupperne vil barnet møde andre børn med nogle af de samme tanker, følelser og oplevelser, som de selv har. Barnet vil opleve at få støtte og hjælp fra de voksne, men også fra hinanden indbyrdes.

 

Hvordan kommer mit barn med?

Målgruppen for forløbet er børn i alderen 8-12 år med psykisk sårbare forældre/søskende.

Gruppeforløbet er et åbent tilbud og det kræver ikke visitering.I skal ringe til en af vores to familiebehandlere for at ansøge. Såfremt I er indenfor målgruppen, vil I blive indkaldt til en afklarende forsamtale sammen med jeres barn.

Her vil vi blandt andet spørge mere ind til hvilke udfordringer og problematikker, I oplever.

 

Praktiske oplysninger

Der er plads til 8 børn i gruppen, så der kan forekommeventeliste. Forløbetstartesop to gange årligt og strækker sig over 12 onsdage i tidsrummet kl. 15.00 - 16.30. Barnet skal så vidt muligt deltage hver gang! Vi mødes i Familiehuset på Gimsinghovedvej 9, 7600 Struer. I kan høre nærmere eller ansøge om deltagelse ved at ringe til en af vores to familiebehandlere:

I kan rette henvendelse ved at ringe til en af de to familiebehandlere:

 • Marjut Bäckström på telefon 40 77 60 22
 • Elisabeth Felix på telefon 61 89 28 62

Forældrekurset ”Invest In Play” er et gratis tilbud til forældre med børn i alderen 2-12 år som ønsker det bedste for deres børn, men hvor der til tider kan være en del konflikter, og hvor forældrene oplever at de kommer til at skælde for meget ud eller som ønsker redskaber til det at være forælder.

Børn har det bedst, når de trives, men for nogle børn kræver det mere støtte hjemmefra for at være bedre i stand til at lege selv, have færre konflikter og fungere godt sammen med andre børn og voksne. Som forældre kan det være svært helt at vide, hvordan man bedst støtter og hjælper sit barn godt på vej.

Tilbuddet er til alle – både forældrepar og enlige – og til både danske familier og familier med anden etnisk baggrund end dansk (der kan tilbydes tolk). Er du enlig, er det en fordel at tage én med, som kan støtte dig i jeres familieforandring (f.eks. mor, far, veninde eller lignende).

På denne video kan du se forældre, som har været på et lignende forældrekursus, fortælle om deres oplevelse:

På forældrekurserne mødes 10-14 forældre – 2½ timer pr gang – ca. 14-16 gange. Formålet med forældrekurset er at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre, så børnene kommer til at fungere bedre socialt og får mulighed for at lære bedre og begå sig blandt familien og andre.

Gruppen har to gruppeledere, som har stor erfaring i at arbejde med børn og familier.

Udgangspunktet er, at du kender dit barn bedst - og at det er dig, der bedst kan hjælpe barnet på vej.

I gruppen udvikles principper for opdragelse gennem diskussion ud fra egne erfaringer, videoeksempler og øvelser. I får værktøjer til at støtte jeres barn, og til at være sammen med jeres barn på en positiv måde.

Der er tale om et intensivt forløb med ugentlige hjemmeopgaver og telefonopkald fra gruppelederne. 

Du vil få redskaber til:
 • At skabe læring gennem leg med barnet
 • At anerkende, rose og opmuntre barnet
 • At belønne og fokusere på barnets positive adfærd
 • At sætte grænser og håndtere konflikter  
Er du interesseret, så kontakt gruppelederne: 

Telefoni: 2421 2429 eller E-mail: iip@struer.dk

Inden opstart bliver der aftalt møde med 1-2 gruppeledere, som fortæller mere om kurset. Vi vil også høre om jeres forventninger og problemer.

Familierådgivningens sagsbehandlingstider fremgår af nedenstående, hvor der er angivet maksimale sagsbehandlingstider. Er den maksimale sagsbehandlingstid fast sat ved lov, så fremgår det med en stjernemarkering.

Børn og Familie

Familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien Serviceloven § 11, stk. 2 4 uger

Tidlig forebyggende indsats

Servicelovens § 11, stk. 3 4 uger
Økonomisk støtte i forbindelse med indsatser efter § 11, stk. 3 Servicelovens § 11, stk. 4 4 uger
Rådgivning, undersøgelse, og behandling som forebyggende indsats for børn med adfærds-vanskeligheder eller nedsat funktionsevne samt deres familier Servicelovens § 11, stk. 7 10 uger

*Familievejlederordningen

Servicelovens § 11, stk. 8 3 måneder
Det særlige dagtilbud Servicelovens § 32 3 måneder
Hjemmetræning Servicelovens § 32 a 16 uger: dog 3 måneder, hvis der foreligger børnefaglig undersøgelse
Merudgifter Servicelovens § 41 10 uger
Tabt arbejdsfortjeneste Servicelovens § 42 10 uger
Særlig supplerende ydelse i forbindelse med hjælp efter servicelovens § 42 Servicelovens § 43 10 uger
Personlig hjælpeordning for børn og unge Servicelovens § 44, jf. § 83 10 uger
Aflastning og afløsning til forældre, der passer børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1 10 uger
Ledsagelse Servicelovens § 45 10 uger
*Børnefaglig undersøgelse Servicelovens § 50 4 måneder
Diverse foranstaltninger Servicelovens § 52 3 måneder
Godkendelse af netværksplejefamilier Servicelovens § 66 b 3 måneder
*Efterværn i forlængelse af anbringelsessager (hvor Struer Kommune er den anbringende kommune)

Servicelovens § 68, stk. 12

Afgørelse træffes senest ved den unges fyldte 17 ½ år
*Efterværn i forlængelse af anbringelsessager (hvor Struer Kommune er opholdskommune for barn anbragt af anden kommune, og hvor der er truffet afgørelse efter servicelovens § 68, stk. 12)

Servicelovens § 68, stk. 14

30 dage fra modtagelse af anbringende kommunes afgørelse

*Godkendelse af privat døgnpleje

Serviceloven § 78

3 måneder

Hjælp til vedligeholdelse af fysisk eller psykisk funktionsevne

Servicelovens § 86, stk. 2

3 måneder

*Vurdering af underretning

Servicelovens § 155, stk. 2

24 timer

*Bekræftelse til underretter om modtagelse af underretning

Servicelovens § 155b, stk. 1

6 hverdage

   

Har du spørgsmål, så kontakt

Telefonikon

Åben anonym rådgivning

29 28 59 89

Træffetid
Mandag-torsdag 11.00 - 12.00

Vær opmærksom på at åben anonym rådgivning har lukket i skolernes ferie