Hjælp i en coronatid

Selvom mange foreninger er lukket ned under Corona-krisen, har du flere muligheder for at få hjælp. Det gælder bl.a. telefonsamtaler, hotlines, hundeluftning eller indkøb for sårbare.

Struer Kommune og Struer Frivilligcenter har på opfordring lavet denne oversigt over mulighed for hjælp. Så alle, der har brug for hjælp, kan finde frem til relevante tilbud i denne særlige tid. 

Listen er næppe udtømmende og vil løbende blive ajourført. 

Luk alle
Åben alle

Det lokale frivillige onlinemedie Struer Nyheder har omdannet sin baggrundsgruppe på Facebook til ”Corona Hjælp Hinanden – Struer Nyheder”, hvor alle borgere nu kan efterspørge hjælp, men også tilbyde at hjælpe andre. Gruppen kan også benyttes af medarbejdere på borgerens vegne. 

Hjælpenetværket tilbyder især praktisk hjælp – indkøb, hundeluftning, medicinafhentning etc – til ældre, syge, sårbare, karantæneramte osv. Ikke pasning. Alle frivillige er voksne. 

Lige nu oplever mange forældre, at den ekstra tid sammen med børnene i hjemmet udfordrer deres tålmodighed, ideer til leg, familieaktiviteter og til at fastholde den gode stemning.

Hos skolebørnene kan de flere timer hjemme med lektierne kræve mere struktur og koncentration, end det enkelte barn selv kan klare. Det kræver noget helt særligt af de fleste forældre!

I Struer har vi i flere år tilbudt forældrekurset "De Utrolige År", som et tilbud hvor forældre guides og støttes i at bevare den gode stemning med tilpas ros, opmuntring og rammer, der giver barnet lyst til at samarbejde. Alt sammen med det formål at få en hverdag, som alle i familien kan trives i. En hverdag uden dårlig samvittighed og med mindre skæld ud og færre konflikter.

I denne særlige tid tilbyder gruppelederne fra "De Utrolige År" gratis telefonrådgivning til alle forældre i Struer, der oplever det udfordrende at få hverdagen under corona-restriktionerne til at hænge sammen. Gruppelederne vil med principper fra "De Utrolige År" rådgive og give gode tips og ideer.

Har du brug for råd eller et godt tip så kontakt os gerne.

Telefonrådgivningen er åben mandag-torsdag i tidsrummene 8-9 og 20-21

Ring på 24 21 24 29.

HOTLINE: 6916 1667 


Børn, Unge og Sorg har etableret en corona-hotline bemandet af psykologer. Hotlinen er åben hver dag kl. 9-16.

Hotlinen er for børn, unge og forældre, der får brug for psykologisk støtte, råd og vejledning på grund af svære tanker og følelser igangsat af corona. 

Dansk Flygtningehjælp tilbyder online lektiehjælp til børn, unge og voksne. Det foregår via facebookgruppen ”DRC lektiehjælp online” og almindelige onlineværktøjer såsom messenger og skype. For at blive frivillig skal du bl.a. afgive børneattest. Du får mail herom efter tilmelding. 

Kræftens Bekæmpelse har bl.a. app’en Sammenholdet, som i denne tid giver muligheder for kræftramte og pårørende at få og koordinere hjælp via netværk. Find den i App Store eller Google Play.

Telefon: 4013 8173


Menighedsplejen i Struer tilbyder fortsat aflastning af pårørende og vågekorps for døende, dog efter nærmere konkret vurdering. De lokale besøgstjenester tager i begrænset omfang imod nye. 

Landsdækkende portal, hvor du kan søge frivillige eller selv finde frivillige opgaver at løse. Har også særlig information om hjælp og støtte i Corona-tiden, herunder hjælp til foreninger. 

Lokal paraply for mange foreninger. For dig, der har brug for frivillig hjælp eller tilbyder at være frivillig, typisk igennem eksisterende lokale foreninger. Fysisk lukket under krisen.