Isolationsophold

Nedenfor kan du læse mere om kriterierne for tilbud af isolationsophold i forbindelse med coronavirus.

Luk alle
Åben alle

 

  • Voksne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling og som opfylder en eller flere af nedenstående visitationskriterier.
  • Voksne borgere, der anses for at være nære kontakter til en smittet, jævnfør retningslinje for opsporing og håndtering af nære kontakter, og som opfylder en eller flere af nedenstående visitationskriterier.
  • Voksne borgere, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test for COVID-19 (herunder indrejsende)

NB. Personer, der er i isolation som følge af reglerne for indrejsende, skal dog selv afholde udgiften til isolationsophold og forplejning

Personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

  • Deler husstand med mange personer på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse og/eller
  • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
  • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Har du spørgsmål, så kontakt

Isolationsophold

61 89 27 51