Struer KommuneStruer - Lydens By

Information om COVID-19-vaccinationen fra sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi den beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19. Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulning af vaccinen

1: Personer som bor i plejebolig mv.
2: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
3: Personer med alder ≥ 85 år
4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
7: Personer med alder 80-84 år
8: Personer med alder 75-79 år
9: Personer med alder 65-74 år
10: Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
11: Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
12: Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder

Du kan orientere dig i vaccinationskalenderen her.

Hvordan booker jeg tid til vaccine?

 

Du vil få besked i e-boks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten. Når man har fået besked skal man selv gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination.

Hvis du ikke selv kan booke tid til vaccination via NemID kan du kontakte Region Midt jyllands booking support på tlf: 7023 2415 på hverdage 8-16.

Befordring

Hvis du ikke selv kan komme frem og tilbage til Vaccinationscentret kan du søge om transport.

Befordringen ydes til borgere med nedsat varigt fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til at benytte offentligt transport eller andre kørselsordninger eksempelvis Flextur eller Handicap kørsel på grund af funktionsnedsættelse og som ikke har pårørende i husstanden, der kan sikre denne transport.

Som hovedregel ydes der ikke kørsel:

  • Hvis der er en bil i husstanden – og borger kan transporteres i denne bil
  • Hvis borger kan benytte almindelig offentlig transport
  • Hvis borger er bevilget støtte til køb af bil jf. servicelovens § 114
  • Hvis borger er bevilges Handicapkørsel
  • Hvis borger kan benytte flextur.

Hvis du ønsker at søge om kørsel til og fra Covid19 Vaccine kan du kontakte Ældre- og handicapservice på
tlf: 96 84 84 20 hverdage kl. 8-9.

Hvorfor blive vaccineret?

COVID-19 er en ny virus hos mennesker. Derfor har vi ikke immunitet, der kan beskytte os imod at blive smittet og syge. Og derfor kan sygdommen sprede sig som en epidemi. Det er kun en lille andel af den danske befolkning, der har haft COVID-19, og vi ved ikke med sikkerhed, om dem, der har været smittede, er fuldt beskyttede mod at blive smittet igen på et senere tidspunkt. COVID-19 kan ramme alle. Nogle bliver alvorligt syge og kan dø af sygdommen.

Hvem får tilbudt vaccination?

Alle får tilbudt vaccination i takt med, at vi får godkendte vacciner til Danmark. Dog tilbyder vi ikke vaccination til børn under 16 år samt til gravide og ammende, fordi vaccinerne ikke er undersøgt til de grupper. I starten, hvor vi kun får begrænsede mængder vaccine, vil vaccination blive tilbudt i en prioriteret rækkefølge, som fastlægges af Sundhedsstyrelsen ud fra sundhedsfaglige vurderinger. I allerførste omgang vil det være beboere på plejecentre, personale i sundhedsvæsenet og i ældreplejen samt ældre med særlig øget risiko, der vil blive tilbudt vaccination mod COVID-19. Når vi får flere vacciner, vil vi gradvist udvide tilbuddet til alle ældre over 65 år. Senere, når alle ældre og andre i øget risiko har fået tilbuddet, og vi har fået flere vacciner, vil tilbuddet blive udvidet til alle mellem 16 og 64 år.

Du vil få besked i e-boks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten. Når man har fået besked skal man selv gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination.

Læs mere om vaccinationen mod COVID-19

Vaccination mod Covid-19 af +65-årige borgere som modtager personlig pleje og praktisk hjælp

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00