Vaccination

Hvornår bliver det din tur til at få tilbud om vaccine mod COVID-19?

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19. Rækkefølgen fremgår af vaccinationskalenderen.

Se vaccinanationskalenderen - hvilket grupper vaccineres først?

I de kommende dage blive borgere i alderen 80-84 årige inviteret til vaccine.
Borgere i målgruppen vil modtage brev, hvori det er beskrevet hvordan der kan bookes tid til vaccine.

Hvis du ikke selv kan komme frem til og tilbage fra vaccinationscentret kan du søge om transport.
Du kan få befordring, hvis du har nedsat varigt fysisk og psykisk funktionsevne og der ikke er i stand til at benytte offentlig transport eller andre kørselsordninger eksempelvis flextur eller handicapkørsel, og ikke har pårørende i husstanden, der kan hjælpe med transport.

Som hovedregel tilbydes der ikke kørsel:

- hvis der er en bil i husstanden og du kan transportere dig i denne bil
- Hvis du kan benytte almindelig offentlig transport
- Hvis du er bevilget støtte til køb af bil jf. servicelovens § 114
- Hvis du er bevilget handicapkørsel
- Hvis du kan benytte flextur

Luk alle
Åben alle

Du vil få besked i eBoks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten. Når man har fået besked skal man selv gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination.

Hvis du ikke selv kan booke tid til vaccination via NemID kan du kontakte Region Midt jyllands booking support på tlf: 7023 2415 på hverdage 8-16.

Hvis du ikke selv kan komme frem og tilbage til Vaccinationscentret kan du søge om transport.

Befordringen ydes til borgere med nedsat varigt fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til at benytte offentligt transport eller andre kørselsordninger eksempelvis Flextur eller Handicap kørsel på grund af funktionsnedsættelse og som ikke har pårørende i husstanden, der kan sikre denne transport.

Som hovedregel ydes der ikke kørsel:

  • Hvis der er en bil i husstanden – og borger kan transporteres i denne bil
  • Hvis borger kan benytte almindelig offentlig transport
  • Hvis borger er bevilget støtte til køb af bil jf. servicelovens § 114
  • Hvis borger er bevilges Handicapkørsel
  • Hvis borger kan benytte flextur.

Hvis du ønsker at søge om kørsel til og fra Covid19 Vaccine kan du kontakte Ældre- og handicapservice på
tlf: 96 84 84 20 hverdage kl. 8-9.

 

COVID-19 er en ny virus hos mennesker. Derfor har vi ikke immunitet, der kan beskytte os imod at blive smittet og syge. Og derfor kan sygdommen sprede sig som en epidemi. Det er kun en lille andel af den danske befolkning, der har haft COVID-19, og vi ved ikke med sikkerhed, om dem, der har været smittede, er fuldt beskyttede mod at blive smittet igen på et senere tidspunkt. COVID-19 kan ramme alle. Nogle bliver alvorligt syge og kan dø af sygdommen.

Alle får tilbudt vaccination i takt med, at vi får godkendte vacciner til Danmark. Dog tilbyder vi ikke vaccination til børn under 16 år samt til gravide og ammende, fordi vaccinerne ikke er undersøgt til de grupper. I starten, hvor vi kun får begrænsede mængder vaccine, vil vaccination blive tilbudt i en prioriteret rækkefølge, som fastlægges af Sundhedsstyrelsen ud fra sundhedsfaglige vurderinger. I allerførste omgang vil det være beboere på plejecentre, personale i sundhedsvæsenet og i ældreplejen samt ældre med særlig øget risiko, der vil blive tilbudt vaccination mod COVID-19. Når vi får flere vacciner, vil vi gradvist udvide tilbuddet til alle ældre over 65 år. Senere, når alle ældre og andre i øget risiko har fået tilbuddet, og vi har fået flere vacciner, vil tilbuddet blive udvidet til alle mellem 16 og 64 år.

Du vil få besked i e-boks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten. Når man har fået besked skal man selv gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination.

Læs mere om vaccinationen mod COVID-19

Borgere der er inviteret til vaccine, kan via regionen tilmelde sig til at tage mod eventuelle restvacciner, når hospitalets vaccinationscentrene er ved at afslutte dagens vaccinationer.

For at komme på standby-listen, skal man opfylde følgende krav:

  • Du skal være inviteret til vaccine
  • Du skal være tilgængelig for telefonopkald fra regionen
  • Du skal selv kunne transportere dig til Struer Energipark indenfor 30 min

Hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet, skal du den pågældende dag tilmelde dig på hospitalets hjemmeside. Tilmeldingensformularen skal fornyes hver dag inden klokken 11. I formularen skal man oplyse, navn, alder, telefonnummer, mail og sted for vaccination.

Hvis der er overskydende vacciner, er det muligt, at du bliver kontaktet telefonisk af hospitalets vaccineteam senere samme dag. Der vil blive sorteret efter alder, således at ældste borger bliver kontaktet først.

Derudover har du også mulighed for at booke en tid på vacciner.dk med dit NemID eller ringe til Region Midtjylland på tlf. 7023 2415, hvis du er fritaget for digital post og derfor ikke har NemID. Se telefontider på rm.dk

Hvis du oplever problemer med at booke en tid, kan du kontakte Ældre- og Handicapservice på telefon 96 84 84 20 i deres træffetider mandag-fredag kl. 08.00-09.00 og kl. 12.00-13.00.

Har du spørgsmål, så kontakt

Ældre- og handicapservice

96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00
12.00 - 13.00