Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
Licitationer

Struer Kommune udbyder "Nyt dagtilbud på Gimsinghovedvej" i offentlig fagentreprise.

For Struer Kommune udbydes hermed opførelse af Nyt dagtilbud på Gimsinghovedvej, Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer.

 

Udbuddet gennemføres som digitalt udbud, med mængdeudbud.

Arbejdet omfatter ca. 1500 m² nybygget integreret daginstitution, til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn, med mindre produktionskøkken.

Hertil indrettes ny legeplads og parkeringsforhold.

Udvendige overflader:

I hovedtræk murede facader med høj zink stern.

Indgangskarnapper og krybberum beklædes udvendigt med let facadebeklædning.

Træ/alu vinduer/døre.

Paptækkede tage dækket med grønt tag som sokulenter.

Indvendige overflader:

Bagmur i porebeton, akustiske væg overflader som skeletvægge.

Nedhængte/direkte monterede akustiklofter/hygiejne/gipslofter.

Gulve, linoleum/vinyl/tæppefliser til garderober.

Teknik:

3 centrale ventilationsanlæg placeret i tagrum.

Udearealer:

Enkelte lette udbygninger i pladebeklædning, samt diverse jordarbejder samt parkeringsplads.

Arbejdet udføres i henhold til lov og indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, cirkulære om kvalitetssikring, AB92, samt lov om begrænsning af skyldnerens muligheder for deltagelse i offentlige udbudsforretninger. Tildelingskriteriet vil være laveste pris.

Byggeriet udbydes i følgende fagentrepriser:

1: ANLÆGSENTREPRISE – jord, kloak, belægninger i terræn, beplantninger i terræn.

2: MURERENTREPRISEN- beton, murværk og skillevægge, flisearbejde på vægge, stålarbejde.

3: TØMRERENTREPRISEN – døre, vinduer og ovenlys, lofter, tag- konstruktioner, snedker, lette facade konstruktioner, skeletvægge, og fuger.

4: TAGPAPENTREPRISEN – Tagpaparbejder.

5: BLIK – zinkarbejder

6: VVS-ENTREPRISEN – vand, varme, afløb, sanitet, tekn. isolering og automatik.

7: VENTILATIONSENTREPRISEN – ventilation, CTS og automatik.

8: EL-ENTREPRISEN – stærkstrøm, svagstrøm og belysning.

9: GULVENTREPRISEN – linoleum- og vinyl gulve, special tæppefliser til garderober.

10: MALERENTREPRISEN – maler og rengøring.

11: INVENTAR– fast inventar.

 

Materialet uploades til I-Binder fra 3. juni 2019, hvorefter den enkelte kan downloade materialet. Materialet kan hentes via dette permalink

 

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qcuuqracso

 

Licitationen afholdes fredag den 28. juni, 2019. Tid vil fremgå af udbudsmaterialet.

Tilbud uploades til I-Binder.

 

Under forbehold af myndighedernes og bygherrens godkendelse startes arbejderne mandag den 2.september 2019 og afleveres til ibrugtagning den juli 2020.

 

Bygherre: Struer Kommune, Østergade 11 – 15, 7600 Struer

Arkitekt/totalrådgiver: Meissner + Sigh ApS, Thinggade 19, 7800 Skive

Ingeniør: IGV, Bredgade 68, 6940 Lem

 

Licitationer

Struer Kommune udbyder ”Asfaltarbejder i Struer Kommune 2019” i offentlig licitation.

 

Arbejdet omfatter ca.

1520 t kombi

430 t AB

440 t PA

Tilbudsfrist er mandag den 17. juni kl. 16.00

Se udbudsmateriale på:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uwsardfwgd

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00