Affald til jordbrugsformål

Hvis du har planer om at modtage slam eller andet affald til at sprede ud på dine marker, skal du sende en anmeldelse til Struer Kommune.

Du skal vedlægge markkort, deklaration for affaldsproduktet og en underskrevet aftale mellem dig og producenten af affaldet.

Anmeldelsen skal være modtaget hos os senest den 31. marts hvert år.

Hvis mængden du modtager, er mindre end 10 tons tørstof pr. år, behøver du ikke at anmelde det til kommunen.

De nærmere regler for udspredning og opbevaring kan du se i bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Du kan læse bekendtgørelsen her

Der er brugerbetaling for tilsyn med opbevaring og udspredning af affald til jordbrugsformål.
Timeprisen for brugerbetalingen bliver fastlagt årligt af Miljøstyrelsen, som offentliggør prisen på Miljøstyrelsens hjemmeside.