Miljøtilsyn på husdyrbrug

Struer Kommune skal blandt andet føre tilsyn med de husdyrbrug i kommunen, der har et erhvervsmæssigt dyrehold.

Brugerbetaling

Struer Kommune skal opkræve betaling for en række opgaver, der er nærmere beskrevet i bekendtgørelsen om brugerbetaling. Opkrævningen sker efter timeforbrug.

Det er miljøstyrelsen der fastlægger timeprisen. Du kan se prisen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Offentliggørelse af tilsyn

Udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporterne bliver offentliggjort på Miljøstyrelsens digitale løsning - DMA.

Miljøtilsynsplan

Struer Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan. Den bliver opdateret mindst hvert fjerde år.

I planen beskriver vi blandt andet, hvordan vi tilrettelægger tilsynene ud fra en risikovurdering.

Miljøtilsynsplanen er tilgængelig på Miljøstyrelsens digitale løsning - DMA.