Revurdering af miljøgodkendelse

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug, skal løbende og mindst hvert 10. år tages op til en ny vurdering og ajourføres i forhold til den teknologiske udvikling. Den første revurdering skal dog ske, når der er gået 8 år efter, at godkendelsen blev givet.

Miljøgodkendelser efter husdyrbruglovens § 11 skal kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til krav om total-deposition for ammoniak.
Det samme gælder for husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter husdyrbruglovens § 12 eller efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og som ikke er IE-husdyrbrug.