Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier

Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier

Forskriften beskriver bl.a., hvordan du skal opbevare olier og kemikalier. Reglerne gælder både for råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald. I forskriften er der også regler for indretning af vaskepladser samt påfylde- og udleveringspladser for motorbrændstof.

Som udgangspunkt er alle virksomheder i Struer Kommune omfattet af reglerne.
Undtaget er kun virksomheder, der er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomhed. Disse reguleres af konkrete vilkår i deres miljøgodkendelser.

Læs forskriften her

Der er desuden lavet forskellige, branchespecifikke bekendtgørelser, der opstiller regler for f.eks. opbevaring og håndtering af olier og kemikalier og andre af de emner, som Struer Kommunes forskrift kommer ind på. Her er det bekendtgørelsens bestemmelser, der er gældende for alle virksomheder.

AdBlue og sprinklervæske

AdBlue er en vandopløsning af på ca. 32,5 % og er et produkt, der bruges til at reducere udledningen af skadelige NOx-partikler fra tunge dieselkøretøjer. AdBlue er ikke faremærket, og fremstår derfor som et ufarligt produkt. Miljøfaren består imidlertid i AdBlues indhold af kvælstof og gødningsevne, som medfører, at udslip kan gøre stor skade på renseanlæg, jord, grundvand, søer og vandløb.

Sprinklervæske er en vandopløsning af diverse rengøringsmidler og indeholder oftest frostsikringsmidler som sprit og salmiak. Sprinklervæske er i mange tilfælde ikke faremærket, og fremstår derfor ofte som et ufarligt produkt. Miljøfaren består imidlertid i, at større udslip kan gøre skade på jord, grundvand, søer og vandløb.

Retningslinjer for at håndtere og opbevare AdBlue og sprinklervæske

Det er derfor vigtigt, at håndtere AdBlue og sprinklervæske på en miljømæssig forsvarlig måde og opbevare AdBlue og sprinklervæske rigtigt, for at forebygge forurening af jord, grundvand, overfladevand, samt kloaksystemet.

Forsvarlig håndtering og opbevaring af AdBlue og sprinklervæske sikres ved at:

Oplaget foregår under overdækning og beskyttet mod slagregn, påkørsel og hærværk.

Oplaget foregår på enten passende spildbakke eller på tæt belægning og uden risiko for afledning til kloak, dræn, jord eller vandige recipienter.

Tankning med pistol eller manuel påfyldning af AdBlue og sprinklervæske skal foregå på egnede påfyldnings- og udleveringspladser med tæt bund eller i en hal med støbt, tæt gulv uden afløb.

Har du spørgsmål, så kontakt