Miljøgodkendelse

Disse virksomheder skal have en miljøgodkendelse

Det er Miljøstyrelsen, der har besluttet, hvilke virksomheder, der skal miljøgodkendes. Hvilke virksomheder, det drejer sig om, fremgår af Bilag 1 og Bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktionen, før Struer Kommune har givet miljøgodkendelse.

Bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen

Det indeholder en miljøgodkendelse

En miljøgodkendelse vurderer virksomhedens samlede miljøpåvirkning og indeholder en række vilkår for indretning og drift af virksomheden for eksempel vilkår for luftforurening, støj, spildevand og egenkontrol.

Sådan søger du om miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har en digital løsning, hvor du kan søge om miljøgodkendelse. Den digitale løsning findes på www.virk.dk. For at kunne bruge det elektroniske ansøgningssystem skal virksomheden have en digital signatur eller NemID.

Læs mere om det digitale ansøgningssystem

Sørg for at få ansøgningen sendt i god tid

Det tager forholdsvis lang tid at lave en miljøgodkendelse og at få alle relevante områder belyst, så sørg for at få ansøgt i god tid - og sørg for at ansøgningen er så fyldestgørende som muligt.

Har du spørgsmål, så kontakt