Miljøtilsyn

Tilsynet skal sikre, at du overholder den gældende miljølovgivning. Miljøstyrelsens håndhævelses-vejledning ligger til grund for håndhævelsen. Tilsynsmyndigheden bør ikke, med mindre specielle forhold gør sig gældende, fravige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og bestemmelser.

Tilsynet lægger vægt på det forebyggende miljøarbejde, blandt andet at miljømyndighederne inddrages, når virksomheden eller husdyrbruget etableres eller udvides.

Miljøministeriet har vedtaget en miljøtilsynsbekendtgørelse (nr. 1536 af den 9. december 2019). Efter bestemmelserne i bekendtgørelsen skal kommunen udarbejde en tilsynsplan, der skal give interesserede et indblik i, hvordan kommunen planlægger og udfører de lovpligtige tilsyn. Planen skal gælde for en 4-årig periode og revideres efter behov.

Tilsynsplanen beskriver kommunens tilsynsindsats og væsentlige miljømæssige fokusområder i kommunen og indeholder en beskrivelse af tilsynsindsatsen i kommunen. I planen beskrives de forskellige tilsynstyper som kommunen udfører, samt hvordan tilsynsarbejdet tilrettelægges, sagsbehandles og efterfølgende offentliggøres.

Planen beskriver også de samarbejdsrelationer Struer Kommune har med de øvrige midt- og vestjyske kommuner og andre myndigheder i forbindelse med tilsynsarbejdet.

Miljøtilsynet er et vigtigt redskab, der skal medvirke til at sikre et godt miljø. Struer Kommune lægger vægt på, at tilsynet er baseret på en god dialog med virksomheden eller husdyrbruget og at kommunen tilbyder den rette vejledning under tilsynet.

Planen kan ses her.

Har du spørgsmål, så kontakt