Miljøtilsyn

Hvordan foregår et tilsyn typisk og hvor tit?

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter reglerne for, hvor ofte der skal føres tilsyn.

Læs mere her: Miljøtilsynsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Der føres tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven og de bekendtgørelser, som virksomheden er omfattet af. Derudover føres der tilsyn med, at regler og vilkår i kommunens forskrifter, samt de tilladelser virksomheden har fået, overholdes. Eksempler på tilladelser er spildevandstilslutningstilladelse og miljøgodkendelse.

Godkendelsespligtige virksomheder skal have ét basistilsyn i løbet af en treårig periode. Derudover skal kommunen årligt føre tilsyn med 40% af kommunes godkendelsespligtige virksomheder.

Andre tilsynspligtige virksomheder skal have et basistilsyn i løbet af en seksårig periode. Derudover skal kommunen årligt føre tilsyn med 25% af kommunes øvrige tilsynspligtige virksomheder.

Virksomhedens risikoscore påvirker også tilsynsfrekvensen. Har man en høj risikoscore skal man oftere have tilsyn. Tilsynet kan være i form af et prioriteret tilsyn, hvor man har fokus på enkelte miljøforhold fra sidste tilsyn.

Miljøtilsynet har også til formål at skabe en god dialog mellem kommunen og virksomhederne. Her er der mulighed for at få en snak om virksomhedens fremtidsplaner og at få startet en indledende dialog om fremtidige projekter.

Tilsynsplan

Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan, der skal give interesserede et indblik i, hvordan kommunen planlægger og udfører de lovpligtige tilsyn. Planen skal gælde for en 4-årig periode og revideres efter behov.

Tilsynsplanen beskriver kommunens tilsynsindsats og væsentlige miljømæssige fokusområder i kommunen. I planen beskrives de forskellige tilsynstyper, samt hvordan tilsynsarbejdet tilrettelægges, sagsbehandles og efterfølgende offentliggøres.

Planen beskriver også det samarbejde Struer Kommune har med de øvrige midt- og vestjyske kommuner og andre myndigheder i forbindelse med tilsynsarbejdet.

Miljøtilsynet er et vigtigt redskab, der skal medvirke til at sikre et godt miljø. Struer Kommune lægger vægt på, at tilsynet er baseret på en god dialog med virksomheden eller husdyrbruget, og at kommunen tilbyder den rette vejledning under tilsynet.

Planen kan ses her.

Miljøtilsynet har også til formål at skabe en god dialog mellem kommunen og virksomhederne. Her er der mulighed for at få en snak om virksomhedens fremtidsplaner og få startet en indledende dialog om fremtidige projekter.

Har du spørgsmål, så kontakt