Retningslinjer for at håndtere og opbevare AdBlue og sprinklervæske

AdBlue er en vandopløsning af urea på ca. 32,5 % og er et produkt, der bruges til at reducere udledningen af skadelige NOx-partikler fra tunge dieselkøretøjer. AdBlue er ikke faremærket, og fremstår derfor som et ufarligt produkt. Miljøfaren består imidlertid i AdBlue indhold af kvælstof og gødningsevne, som medfører, at udslip kan gøre stor skade på renseanlæg, jord, grundvand, søer og vandløb.

Sprinklervæske er en vandopløsning af diverse rengøringsmidler og indeholder oftest frostsikringsmidler som sprit og salmiak. Sprinklervæske er i mange tilfælde ikke faremærket, og fremstår derfor ofte som et ufarligt produkt. Miljøfaren består imidlertid i, at større udslip kan gøre skade på jord, grundvand, søer og vandløb.

Det er derfor vigtigt, at håndtere AdBlue og sprinklervæske på en miljømæssig forsvarlig måde og opbevare AdBlue og sprinklervæske rigtigt, for at forebygge forurening af jord, grundvand, overfladevand, recipienter samt kloaksystemet.

Forsvarlig håndtering og opbevaring af AdBlue og sprinklervæske sikres ved at:

  • Oplaget foregår under overdækning og beskyttet mod slagregn, påkørsel og hærværk.
  • Oplaget foregår på enten passende spildbakke eller på tæt belægning og uden risiko for afledning til kloak, dræn, jord eller vandige recipienter.
  • Tankning med pistol eller manuel påfyldning af AdBlue og sprinklervæske foregår på egnede påfyldnings- og udleveringspladser med tæt bund eller i en hal med støbt, tæt gulv uden afløb.

Har du spørgsmål, så kontakt