Spildevand

Husk at det altid er en god ide, at tage en indledende snak med Struer Kommunes Miljøafdeling om, hvilke tilladelser du skal søge i forbindelse med spildevand.

Tilslutning af industrispildevand:

Ønsker du at aflede spildevand til kloak fra din virksomhed, skal du have en tilladelse. 

Du skal også huske at søge om tilladelse, hvis du vil øge eller ændre en afledning, som du allerede har tilladelse til.

Du skal have en tilladelse, når der er tale om:

Olie- og benzinudskiller:
  • Spildevand fra værksted, vaskehal eller vaskeplads
  • Regnvand, der ledes fra et udendørs areal med produktion, aktivitet eller oplag. Fx hvor der er risiko for spild af olie.
Fedtudskiller:
  • Spildevand fra slagterforretninger, køkken, kantine, restaurant eller lignende
Spildevand fra anden produktion:
  • Det gælder også rengøring af udstyr og lignende. Kontakt Struer Kommune, hvis du er i tvivl.
Luk alle
Åben alle
Tilslutning af tag- og overfladevand:

Regnvand, der ikke er forurenet, kan som udgangspunkt ledes til regnvandskloak, hvis virksomheden ligger i et separatkloakeret opland. Befæstelsesgraden for området afgør, hvor meget tag- og overfladevand du må aflede til regnvandskloakken direkte fra din matrikel.

Hvis virksomheden f.eks. har en stor befæstelsesgrad skal muligheden og behovet for håndtering og eventuel neddrosling af overfladevandet på egen grund vurderes af hensyn til kapaciteten af forsyningens ledningsnet.

Udvider du din virksomhed, bliver din befæstelsesgrad ofte større. Det kan fx være tilbygninger, udvidelse af p-areal osv. Derfor skal du ansøge om tilslutningstilladlse.

Struer Kommune har lavet dette regneark, hvor du kan se, om der er behov for, at du håndterer en del af tag- og overfaldevandet på egen grund. I regnearket er der allerede angivet et beregningseksempel. For at lave din egen beregning, skal de gule felter udfyldes eller ændres. Udfyld kun de gule felter der er relevante.

Tilladt afløbskoefficient er fastsat i spildevandsplanen og vil fx typisk være: 0,35 for boligområder og 0,6 for erhvervsområder. Kontakt Struer Kommune på 96848401 for at få oplyst hvilken afløbskoefficient, der gælder i dit opmråde.

Hent ark til beregning af faktisk befæstelsesgrad

Ovenstående beregning af den faktiske befæstelsesgrad for din virksomhed er vigtig at lave inden du søger om tilslutning af tag- og overfladevand, så du ved om du skal forsinke vandet på egen grund inden tilslutning til forsyningens ledningsnet.

Sammen med ovenstående beregning indsendes ansøgningen.

 

Har du spørgsmål, så kontakt