Angst gruppeforløb

Ansøgning til gruppeforløb i forbindelse med angst

Hvad er barnets navn?
Hvilken fødselsdato har barnet?
Hvilken skole og klasse går barnet i?
Hvad er morens navn?
Hvad er mors telefonnummer?
Hvad er mors adresse?
Hvad er fars navn?
Hvad er fars telefonnummer?
Skriv hvor I har set/hørt om angstgruppen
Du/I ansøger om at deltage i et angst gruppeforløb i Struer Kommune. I den forbindelse har vi brug for dit/jeres samtykke – både i forhold til selve indsatsen, men også i forhold til at inddrage andre relevante fagpersoner undervejs i forløbet f.eks. skolen, hvis det vurderes relevant. Dette vil altid være efter aftale med både jer og barnet. Med venlig hilsen Familiebehandlingen, Struer kommune Er der delt forældremyndighed skal begge forældre som udgangspunkt underskrive. Hvis barnet er under 15 år, er det forældremyndighedsindehaver/e, der skal give samtykke. Hvis den unge er over 15 år, er det den unge + forældremyndighedsindehaver/e der skal give samtykke til behandling.