Ansøgning om bolig

Boligtype


Ansøger (udfylderes af borgeren/pårørende)


Øvrige personer på bopælen
Kontaktperson (nærmeste pårørende)
Ansøgers læge
Begrundelse for ansøgningen
Hvad får ansøgeren hjælp til

OBS! Boliggarantien på 2 måneder er ikke gældende, hvis man ønsker at bo på et specifikt plejehjem / plejebolig
Databehandling