Anmod om tilbuddet Mind my Mind til dit barn

Udfyld skemaet for at henvende dig til PPR ang. Mind my Mind

Information om barnetInformation om forældre
Information om mor
Information om far
Angiv kontaktforælder


I forbindelse med Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings vurdering af vores barns følelsesmæssige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder giver vi som forældre til barnet samtykke til, at PPR må behandle vores personoplysninger med henblik på at sikre korrekt visitation til og behandling i Mind My Mind. Ved besvarelsen af spørgeskemaerne er vi indforståede med, at vi afgiver oplysninger om helbredsforhold, familieforhold og andre sociale forhold af privat karakter. Svarene på spørgeskemaer benyttes af PPR psykologen til vurdering af vores barn i forbindelse med Mind My Mind forløbet. Vi er informerede om, at vores personoplysninger overlades til Psykiatrifonden som databehandler. Vi ved, at det er frivilligt at afgive samtykket, og at vi altid kan trække vores samtykke tilbage, uden at vi eller vores barn mister muligheden for tilbud eller rådgivning nu eller i fremtiden. Personoplysningerne opbevares frem til barnets fyldte 18. år, hvorefter de slettes. Vi er bekendt med, at vi har ret til at bede om indsigt, berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen af vores personoplysninger. Vi er yderligere bekendt med, at vi har ret til at gøre indsigelse og anmode om dataportabilitet. Vi kan endvidere klage til Datatilsynet, hvis vi er utilfredse med den måde, som vores personoplysninger bliver behandlet på.
For at sikre det bedst mulige udbytte af forløbet i Mind My Mind vil der typisk afholdes 1-3 møder med skolen med det formål at sikre formidling og deling af relevant viden mellem skole, hjem og træner. I forbindelse med forløbet i Mind My Mind afgives samtykke til, at informationer må deles mellem PPR og skolen.