Ansøgning om tilladelse til etablering af nedgravet samletank

Ejerinformationer
Oplysninger om Kloakmesteren
Miljøbeskyttelsesloven § 30


Nedsivningsanlæg for husspildevand

Oplysninger om bundfældningstank


Oplysninger om samletank


Bundfældningstanke er omfattet af de samme regler som olietanke for at sikre tætheden af tankene.
Boringer på ejendommenEksisterende spildevandsforhold:
Tømning af samletank
Adresse og kontaktperson