Ansøgning om tilladelse til etablering af pilerensningsanlæg

Ejerinformationer
Oplysninger om Kloakmesteren
Miljøbeskyttelsesloven § 30


Pileanlæg for husspildevand

Oplysninger om bundfældningstank

Oplysninger om pilerensningsanlæg


Dimensionering skal foretages i henhold til retningsliner for etablering af pileanlæg op til 30 PE (Miljøstyrelsens Vejledninger Nr. 25 2003 og 26 2003).


Jordbundsforhold og grundvandsforhold
Jordtypen afhænger af kornstørrelsen på materialet og afgøres af en sigteanalyse foretaget af kloakmesteren.
Grundvandstand af klares ved en pejling foretaget af kloakmesteren.
Pejling skal foretages i henhold til kommunens retningslinjer for forundersøgelser ved etablering af nedsivningsanlæg
Boringer på ejendommenAfstand til omgivelserne
Hvis du vil vedhæfte mere end en fil, skal du vælge dem på én gang.
Eksisterende spildevandsforhold: