Ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via beplantet filteranlæg

Ejerinformationer
Oplysninger om Kloakmesteren
Miljøbeskyttelsesloven § 30


Boringer på ejendommenEksisterende spildevandsforhold:
Antallet af beboere anlægget skal betjenePlacering af anlægget


Oplysninger om bundfældningstankUdledning

Afstand til omgivelserne
Hvis du vil vedhæfte mere end en fil, skal du vælge dem på én gang.