Ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via minirenseanlæg

Ejerinformationer
Oplysninger om Kloakmesteren
Miljøbeskyttelsesloven § 30


Fremtidige forhold


Boringer på ejendommenEksisterende spildevandsforhold:


F.eks. kloholdigt vand fra spabade.


Placering af anlægget


Oplysninger om bundfældningstankUdledning

Hvis du vil vedhæfte mere end en fil, skal du vælge dem på én gang.
Afstand til omgivelserne