Ansøgningsskema om tilladelse til at nedlægge kabler eller ledninger i § 3-beskyttet natur

Ansøger-informationer
Oplysninger ejerforhold
Arealets nuværende anvendelse
F.eks. bliver der taget slet, afgræsses der eller ligger det hen?
Beskrivelse af projektet
Og på hvornår foretages det?
F.eks. om arbejdsgang, metoder, og hensyn
Begrundelse for indgrebet
Hvad er målet, hvad opnår man osv...
Alternativet
Kortmateriale
Det er vigtigt, at du indtegner nøjagtigt på et kort eller luftfoto, hvad du ansøger om. Husk at indtegne evt. midlertidige påvirkninger af beskyttede natur såsom arbejdsområder og køreveje. Det der ikke kan ses af kortmaterialet kan beskrives i teksten.
Andre oplysninger
Hvis du vil vedhæfte mere end en fil, skal du vælge dem på én gang.