Spørgeskema ved ansøgning om sansestimulerende hjælpemidler efter Servicelovens § 112

Hjælpemiddel


Diagnose


Medicin
Årsagen til din ansøgningSøvnmønster
Fritidsaktiviteter / Motion
Tiltag, afprøvning og behandling
Samtykke
Luk alle
Åben alle

Vægtdyner kan være en hjælp mod visse fysiske og psykiske lidelser hos børn og voksne.

Dynernes specielle syning og fyld har en terapeutisk og beroligende virkning ved at øge kropsbevidsthed og stimulere kroppen.

En vægtdyne kan enten fungere som et hjælpemiddel eller som et behandlingsredskab. Den vurdering har betydning for, om dynen kan bevilges efter serviceloven eller sundhedsloven, det vil sige, om det er kommunen eller regionen, der kan bevillige dynen.

Struer kommune skønner at en vægtdyne ofte benyttes som en del af en behandling, med formålet om, at forbedre, vedligeholde eller hindre forringelse af borgers aktuelle funktionsniveau.

Eventuelt som supplement eller alternativ til anden behandling.

En vægtdyne kan ikke bevilges af kommunen som et hjælpemiddel alene med henblik på at undgå medicinsk behandling.

Vægtdynen vurderes herved som værende et behandlingsredskab, som er hørende under sundhedsloven. Hvor ansvaret for vurderingen ligger ved regionen. (Jf. Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sundhedsvæsenet nr. 2 af 21. december 2006.)

Struer kommune behandler din ansøgning individuelt og konkret efter Lov om Social Service (Serviceloven) §112, stk. 1.

Der kan efter servicelovens regler om hjælpemidler ydes hjælp til en vægtdyne til en borger med varigt nedsat funktionsevne, hvis der ikke er yderligere muligheder for behandling af borgerens lidelse og de søvnvanskeligheder, som er en følge af lidelsen.

Hvis behandlingsmulighederne er udtømte skal det herefter vurderes, om lovbestemmelsens krav om væsentlighed er opfyldt.

Vægtdynen skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Struer kommune gør desuden opmærksom på, at der normalt ikke kan ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. (Jf. Hjælpemiddelbekendtgørelsen §2)

Regelmæssig døgnrytme:

Stå op samme tid alle ugens dage (Anbefalet senest klokken 8 på hverdage)

Gå i seng samme tid alle ugens dage (Anbefalet tidligst klokken 22)

Sov ikke i løbet af dagen

Sov maximalt 8-10 timer, alt efter alder og behov

 

Værelset:

Luft godt ud og hold en behagelig temperatur

Hold værelset i dæmpede farver

Brug mørklægningsgardiner

Undgå støj

Ryd op dagligt

Sørg for at have en god seng, en god hovedpude og en god dyne (evt. tung)

Red sengen fra morgenen af

Brug kun sengen til at sove i (Ikke til at ligge i, i løbet af dagen)

 

De samme rutiner ved aften og nat:

Børste tænder

Gøre klar til natten

Finde tøj frem

Evt. læsning

Undgå Fjernsyn, Computer, IPad, Telefon og lignende 1 time inden du skal sove

Undgå slik, cola, kaffe, søde og salte mad og drikkevarer 3 timer før sengetid

Spis sundt

 

Sørg for naturlig træthed i løbet af dagen:

Motion

Frisk luft

Gå en tur

Cykle en tur

Svømme