Midlertidige arrangementer kan kræve en tilladelse

Af hensyn til sikkerheden kan det være nødvendigt med en byggetilladelse eller en godkendelse fra brandmyndighederne, når der skal være arrangementer på steder, der normalt bliver brugt til noget andet. Det kan være, at du skal sætte et større telt op, sove i en sportshal, lave en midlertidig plads til teltovernatning, opsætte handelsboder eller noget helt andet. Læs om hvor du skal søge og hvordan.

Luk alle
Åben alle

Når du ønsker at afholde et arrangement, det kan f.eks. være et marked, en byfest, en udstilling, en festival, en sportsbegivenhed eller lignende, er der nogle krav, der skal opfyldes, for at du kan få en tilladelse. Kravene er afhængige af, hvor mange deltagere, der forventes, hvad der skal stilles op og hvor det skal holdes. Er det f.eks. indendørs eller udendørs?
I nogle tilfælde kræver det en byggetilladelse, i andre tilfælde er det nok at dokumentere forskellige elementer og derefter få en godkendelse af kommune og/eller brandmyndigheder.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, for at få en konkret vejledning, der passer til lige det, du ønsker at holde.

Vær altid i god tid med din ansøgning, så der er tid til at skaffe flere oplysninger, hvis der noget der mangler i ansøgningen. Da alt materiale skal være indsendt senest 4 uger før, anbefaler vi at du henvender dig mindst to måneder før dit arrangement.
Der er mange, der ønsker at afholde arrangementer i løbet af forår og sommer, derfor kan der være længere sagsbehandlingstid.

Når mange mennesker samles, skal sikkerheden selvfølgelig være i orden og det er derfor det kræver en tilladelse at lave midlertidige arrangementer. Derfor er det særligt forholdsregler omkring brand og flugtveje der er fokus på. 

Forbered følgende tre ting

  • Overvej hvordan du kan forebygge og bekæmpe brand. Lav evt. en liste over hvad, der kan være problematisk, og løsninger, f.eks. i forhold til mulighed for brandslukning og forebyggelse af spredning. Hvis det giver mening, må du gerne lave en tegning.
  • Lav en tegning/pladsfordelingsplan, der viser bord-/stoleopstilling, placering af boder, telte eller hvad der nu måtte være relevant i dit tilfælde.
  • Lav en flugtsvejsplan, hvor der er indtegnet flugtveje. Det er vigtigt, man kan komme væk, hvis der sker noget. Husk der skal mål på planen.

Det er desværre ikke helt nemt, men du kan læse mere her:

Bygningsreglementet Kapitel 5 beskriver reglerne omkring brand. Her er det særligt § 119 og §§156 - 158, du skal være opmærksom på.

Her er en vejledning der kan hjælpe dig:

I Bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner  kan du læse mere om, hvad du skal forholde dig til.

Vejledningen indeholder desuden fire underbilag med meget specifikke emner:

Bilag 11A, Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer. Her kan du læse om, hvordan du skal lave arrangementplaner. Udover selve pladsen skal du jo også tænke på parkeringspladser, afstandskrav, redningsveje og meget andet.

Bilag 11C, Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger. Her får du hjælp til at lave en pladsfordelingsplan for indendørsarrangementer. Du kan bl.a. læse hvad du skal være opmærksom på ved placering af borde og stole og hvordan du sikre flugtveje.

Bilag 11D, Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning. Her kan du læse hvordan du laver en fordelingsplan, hvis der er mere end 150 der skal overnatte midlertidigt.

Bilag 11 E, Vejledning om transportable konstruktioner. Denne vejledning handler om transportable konstruktioner som f.eks. telte, skurvogne og lignende. Du kan læse hvad der gælder i forhold til om de kræver en byggetilladelse f.eks. i forhold til størrelse og tilhørende godkendelser.

Et godt tip

Hvis det er et arrangement, som du forventer skal gentages, er det en god ide at lave en vejledning til den der skal stå for det næste gang (også selvom det er dig selv) og gemme de bilag, der er udarbejdet i år. Hvis I laver en huskeliste over det, der er brug for i sagsbehandlingen, bliver det nemmer og hurtigere næste gang.

Kontakt os

Kontakt byggesagsafdelingen i Struer Kommune på mail: byggesag@struer.dk eller på telefon 96 84 84 48 (mellem 9 og 12)

Send din ansøgning

Din ansøgning skal sendes via hjemmesiden Byg og Miljø. Login med MitID, Opret et projekt og så er du i gang.

 

Det kan være både sjovt og hyggeligt og en ekstra oplevelse at sove på skolen, i hallen eller i klubhuset. Men det kræver faktisk en tilladelse, hvis I ønsker at overnatte i en bygning, der ikke er bereget til det. Det kan lyde mærkeligt, men af hensyn til sikkerheden er der nogle regler, der skal overholdes.

Det skal meddeles til kommunen i god tid inden arrangementet. Det betyder MINDST 2 uger før den første overnatning. Er I MERE end 150 personer skal det være MINDST 4 uger før.

I må højst opholde jer på stedet i 7 døgn.

Der er nogen ting, I skal være opmærksomme på, når I planlægger jeres overnatning. Det kan f.eks. være røgalarmer og brandslukningsudstyr, flugtveje og evakueringsplan, evt. vågen brandvagt samt forebyggende tiltag for at undgå brand.

Anmeldelsen sker via Nordvestjyllands Brandvæsens hjemmeside. Her kan du også læse mere om reglerne og se hvad du skal udfylde.

Du kan evt. også læse mere i bygningsreglementer om "Midlertidig overnatning".

 

 

telt sansefestival 2017

Har du spørgsmål, så kontakt