Fritidsaktiviteter for alle aldre

Her kan du få et overblik over, hvilke fritidsmuligheder, der er i Struer Kommune.

Fritidsvejledning 

Struer Kommune har en fritidsvejleder, som kan vejlede og rådgive dig om mulige fritidsaktiviteter.  

Derudover kan fritidsvejlederen hjælpe dig med:   

  • Inspiration og introduktion til forskellige fritidsaktiviteter 
  • At vælge en fritidsaktivitet - enten ved et personligt møde, der kan foregå i eget hjem eller ved at introducere barnet/den unge for nogle forskellige fritidsaktiviteter 
  • At følge barnet/den unge til en aktivitet for at sikre en god og tryg opstart 
  • At følge op på fritidsaktiviteten for at sikre at alt går vel 
  • At bygge bro mellem familie og forening ved at koordinere og synliggøre kommunens fritidstilbud 
  • At formidle kontakt til foreninger og klubber om fritidsaktiviteter 

Find din forening

Luk alle
Åben alle

Alle børn og unge i alderen 0-25 år i Struer Kommune kan gennem kommunens fritidspas søge om at blive fritaget for kontingent til en fritidsaktivitet. Der vil også være mulighed for at ansøge om udstyr til aktiviteten. Fritidsvejlederen kan også hjælpe dig med at skabe kontakt til andre foreninger og organisationer, der understøtter børns fritidsaktiviteter som for eksempel Broen Struer.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for fritidspas.

Kontakt Fritidsvejledningen

Du kan kontakte kommunens fritidsvejleder Luuise Ehlers og aftale en tid til vejledning på Struer Bibliotek

Her kan du få personlig vejledning, rådgivning og inspiration til en fritidsaktivitet. Du kan også blive orienteret om de økonomiske muligheder for støtte gennem fritidspas, praktisk info inden opstart og meget mere.

Følg os på Facebook - Fritidsvejleder Struer

Seniorliv

Pensionist og hvad så?

Når pensionisttilværelsen melder sig, er det for mange en mulighed for at fylde hverdagen med menings- og værdifulde aktiviteter. Ønsker du hjælp til at afsøge hvilke muligheder for aktiviteter og socialt samvær der findes, er Struer Kommune klar til at hjælpe dig.

Er du lige blevet efterlønner eller pensionist kan du deltage i de åbne aktivitetstilbud i vores aktivitetscenter Struer og på Solvang i Hvidbjerg.

 

Aktivitetscenter Struer

I aktivitetscenteret kan du finde aktiviteter til enhver smag. Cirka 40 ugentlige aktiviteter afholdes hele året for ældre og seniorer - blandt andet kreative aktiviteter, motion og træning samt sprogundervisning.

Få et overblik over de mange aktiviteter

Strikkeklub i Aktivitetscenteret
Luk alle
Åben alle

Aktiv onsdag tilbyder fysisk aktivitet, samvær og sjov til alle kommunens borgere. Foreningen er en underafdeling af Struer Gymnastikforening.

Læs mere på www.aktivonsdag.dk

OBS: Kræver medlemskab

Foreningen mandag tilbyder socialt samvær og forskellige aktiviteter til Thyholms borgere. Der arrangeres for eksempel undervisning, kortspil, petanque og vandreture.

Læs mere på www.midtpunktetthyholm.dk/sport/foreningen-mandag

Nordvestjysk Fjordkultur tilbyder blandt andet ugentlige sejlture og istandsættelse af både.

Medlemmerne viser gerne rundt i klubbens lokaler og værksteder på Havnevej 6 i Struer. Der er ofte aktivitet i bådhaller, træværksted og i smedjen i hverdagene.

Læs mere på www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Struer Billedskole tilbyder formiddagshold for seniorer, hvor der både lægges vægt på tegning og maling samt et godt socialt fællesskab. Skolen tilbyder også kunstforedrag og weekendkurser i blandt andet maleri, grafik og oliepastel - landskaber og portrætter.

Læs mere på www.struerbilledskole.dk

OBS: Kræver tilmelding

Struer pensionist svømmeklub tilbyder svømning i Struer Svømmehal til førtidspensionister, efterlønnere og pensionister i Struer Kommune på fordelagtige vilkår. Ved at svømme via svømmeklubben får du god motion OG hyggeligt samvær.

Læs mere om Struer Pensionist Svømmeklub

OBS: kræver medlemskab

Thyholm Egnsmuseum tilbyder blandt andet rundvisninger og foredrag for seniorer.

Læs mere på www.thyholm-egnsmuseum.dk

Ældresagen tilbyder en lang række aktiviteter og kurser, fx busture, udflugter, idræt og julefrokost.

Læs mere på www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Struer-Thyholm

OBS: Kræver medlemskab

Trivselscaféen på Sundhedscenter Thyholm har åbent tirsdag og fredag kl. 9.30 -12.00.

Tilbuddet er til alle voksne på Thyholm, og du har mulighed for at købe kaffe og brød. Det er et åbent tilbud med mulighed for aktivitet med udgangspunkt i dine behov og ønsker.

Det kan være aktiviteter som gåtur, avislæsning, håndarbejde, spil, kreative aktiviteter mm. Caféen kan være et fristed med mulighed for at netværke til nye fællesskaber.

Caféen finder du her:
Sønderlandsgade 5, 1. sal
7790 Thyholm

For nærmere information kontakt Sundhedscentret Thyholm på telefon 96848460.

Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i mange forskellige træningstilbud.

Regelmæssig fysisk aktivitet og idrætsudøvelser forbedrer din kondition, muskelstyrke, ledbevægelighed, koordination og psykiske velvære, og når den udfoldes sammen med andre, styrkes tillige det sociale samvær.

Lyder det som noget for dig?

Læs om pensionistidræt i Aktivitetscenter Struer

Undervisning i fritiden

I Struer Kommune er der forskellige foreninger og aftenskoler, der tilbyder forskellige former for undervisning i fritiden. Under den enkelte forening finder du aktuelle kurser, foredrag, workshop m.m.

Luk alle
Åben alle

Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) er Danmarks største udbyder af folkeoplysning. Forbundet tilbyder forskellige kurser, foredrag og udflugter i de enkelte regioner.

Læs mere på www.fof.dk/nordvestjylland

LOF er et landsdækkende oplysningsforbund med 60 lokale aftenskoler.

LOF Holstebro-Struer-Lemvig tilbyder undervisning, foredrag og debatter. Du kan blandt andet få undervisning i IT, lære et nyt sprog, deltage i bevægelsesfag eller styrke dine kreative evner.

Læs mere på www.lof.dk/holstebro

Gimsing Sognehøjskole er en aftenskoleforening, der tilbyder en række forskellige kulturelle og folkeoplysende arrangementer. Desuden arrangerer højskolen udflugter og rejser.

Læs mere på www.gimsingsognehojskole.dk

På Struer-egnens Folkeuniversitet tilbyder kurser og foredrag er for alle. Der er ingen adgangskrav eller eksaminer. Folkeuniversitet formidler videnskabens metoder og resultater til alle, der har lyst til at lære noget nyt og udvide deres horisont.

Læs mere på www.fuko.dk/komite/struer-egnens-folkeuniversitet

Struer Billedskole tilbyder undervisning i elementære discipliner som for eksempel tegning, maleri, grafik og skulptur for såvel børn som voksne.

Læs mere på www.struerbilledskole.dk

Struer Havekreds er en kreds under Haveselskabet.

Havekredsen tilbyder kurser, møder og foredrag med faguddannede konsulenter. De arrangerer besøg i spændende haver i Struer og omegn, samt udflugter og rejser til haver i både Danmark og nabolande.

Læs mere på www.haveselskabet.dk/struer

Struer Ungdomsskole har forskellige ungemiljøer. Ungemiljøer med højt til loftet og plads til alle, men ikke til alt. Ungdomsskolen tilbyder undervisning og aktiviteter i fritiden - altså efter skole, i weekender og nogle gange i ferier.

Du kan tilmelde dig ungdomsskolens aktiviteter, fra du begynder i 7. klasse og ind til du fylder 18 år.

Læs mere på www.sku.dk

Struer Sejlklub tilbyder sejleruddannelser på flere niveauer. Sejlklubben arrangerer både teoretiske og praktiske kurser for alle, der har interesse i sejlads.

Læs mere på www.struersejlklub.dk/sejlerskolen

VUC Holstebro-Lemvig-Struer tilbyder rådgivning og kan hjælpe dig med at sammensætte et individuelt uddannelsesforløb, hvad end du vælger at læse en af uddannelsescentrets uddannelser samlet eller netop de fag, du har brug for.

Læs mere på www.holstebro-vuc.dk

Struer Musikskole tilbyder undervisning i musik til børn, unge og voksne i Struer Kommune.

Der er tilbud til talentfulde elever og tilpasset undervisning til elever med særlige behov. Og der er mulighed for såvel solo- som holdundervisning.

Læs mere om Struer Musikskolen

Side by Side er et blandet kor med hjemsted i Struer. Repertoiret er bredt - fra rytmisk, klassisk til rytmisk musik fra ind- og udland, og som regel med glimt i øjet og overraskelser i lydbilledet.

Der er ca. 35 medlemmer af koret.

Du har mulighed for nogle prøveaftner, før du melder dig ind – så du kan se, om koret er noget for dig.

Læs mere på www.sbs.mono.net

Struerkoret er for nyligt omdannet til et rent damekor med sopraner og alter, hvor der synges to- og trestemmigt. Formålet med koret er at skabe glæde og interesse for sang og musik samt dygtiggørelse inden for stemmebrug og nodelæsning.

Læs mere på www.struerkoret.dk

Bevæg Dig For Livet i Struer Kommune

Struer Kommune har indgået et partnerskab med projektet  ’Bevæg Dig For Livet’ i form af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) og med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden.

Projektets vision er, at Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. 75 procent af danskerne skal i 2025 dyrke idræt, og 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Læs mere om Bevæg dig for livet i Struer Kommune

  

Har du spørgsmål, så kontakt