Leje af lokaler og idrætsanlæg

Private og foreninger kan leje de mange forskellige lokaler og arealer Struer Kommune råder over. 

Du kan blandt andet låne haller og sognegårde, ligesom der også er mulighed for at bruge sportspladser og grønne områder.  

Se kort over idrætshaller og anlæg

Vil du leje et lokale eller idrætsanlæg?

Luk alle
Åben alle

Nogle kommunale lokaler og idrætsanlæg stilles gratis til rådighed for aktiviteter i foreninger og klubber. Der betales gebyr for benyttelse af Limfjordshallen og kommunale lokaler til idrætslige aktiviteter.

Kommunens sognegårde lejes ud til alle interesserede.

Du kan ansøge online om at bruge de kommunale lokaler, mens ønsker om lån af sportspladser rettes til Teknisk Drift og Anlæg

Klasse-, faglokaler og Limfjordshallen stilles til rådighed i sæsonen 1. september til 31. august.

Gymnastiksale og haller
Gymnastiksale og haller stilles til rådighed i følgende sæsoner:

  • Sommersæson: 1. april - 31. august
  • Vintersæson: 1. september - 31. marts

Ansøgningsfrister
Der er mulighed for løbende at ansøge lokaler, men hovedfordelingen sker senest d. 15. april

Kommune har 3 sognegårde; Hjerm Sognegård, Humlum Sognegård samt Limfjordsskolens multisal og cafeområde. Sognegårdene kan udlejes til kommunens borgere til private fester og sammenkomster samt folkeoplysende aktiviteter i den udstrækning, at det er foreneligt med skolernes benyttelse lokalerne.
Sognegårdene kan ikke udlejes til kommercielle formål eller til folkeoplysende arrangementer og aktiviteter, som kan være konkurrenceforvridende i forhold til kommercielle aktører.

Sognegårdskøkkener stilles kun til rådighed for arrangementer i sognegårdenes lokaler.

Lej en sognegård

Lokaler skal bookes gennem det elektroniske bookingsystem Conventus, hvorfor det er en forudsætning af din forening er oprettet i Conventus. Kontakt Center for Kultur.

Du skal søge om tilladelse hos Teknisk Drift og Anlæg, hvis du som borger eller forening ønsker at bruge offentlige arealer tileksempelvis tombola, musik, sportsfester og lignende med offentlig adgang. 

Idrætshaller

Hvis du ønsker at leje en hal, skal du kontakte den enkelte halbestyrelse  

Struer Energi Park Hal 2

Har du spørgsmål, så kontakt