Idrætsfaciliteter

Boldbaner

Struer Kommune har 26 boldbaner, der stilles til rådighed for kommunens boldklubber og øvrige foreninger der ønsker at benytte boldbanerne.

Baneudvalg

Struer Kommune har oprettet baneudvalget for, at styrke dialogen mellem boldklub og kommune angående pleje og vedligeholde af Struer Kommunes boldbaner.

I baneudvalget holdes der et årligt møde. På mødet fremlægger Struer Kommune det kommende års arbejde med boldbanerne. Det kan være arbejdsopgaver som omlægning af baner, eftersåning, arbejde med læhegn osv. Klubberne har mulighed for at orientere Struer Kommune om ændringer i klubbens brug af banerne, og om specielle aktiviteter, der skal tages hensyn til i løbet af det næste år.

Det er også her at diskussionen skal tages, hvis klubberne mener at Park og Vej skal ændre på plejen af boldbanerne eller hvis Struer Kommune mener at klubberne burde ændre deres brug af boldbanerne.

Kommunal kunstgræsbane

Kunstgræsbanen administreres af Struer Energi Park.

Ønsker du at benytte kunstgræsbanen, eller har du brug for yderligere information m.m., skal du kontakte:

Struer Energi Park
Morten Andersens Passage 7
7600 Struer

Tlf.: 97 85 19 67
E-mail: info@struerenergipark.dk 

Læs retningslinjerne for leje af kunstgræsbanen

 Kunstgræsbanen er etableret med tilskud fra:

LAG logo

Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne gennem LAG Struer-Holstebro:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

Idrætshaller

Idrætshallerne Bremdal Aktivitetscenter, Hjerm Hallen, Langhøjhallen, Midtpunktet Thyholm. Struer Energi Park, Toftum Hallen og Vejrum Fritidscenter er selvejende institutioner opført primært til brug for foreningsaktiviteter.

Henvendelse om leje rettes til de enkelte halbestyrelser. 

Bremdal Aktivitetscenter
Drosselvej 1, Bremdal, 7600 Struer
Tlf. 97 84 10 88

Hjerm Hallen
Vestre Hovedgade 34 b, 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 90

Langhøjhallen
Bækvej 2, Asp, 7600 Struer
Tlf. 97 48 73 95

Midtpunktet Thyholm
Rughavevej 5
7790 Thyolm
Tlf. 96 84 86 30

Struer Energi Park
Morten Andersens Passage 7, 7600 Struer
Tlf. 97 85 19 67

Toftum Hallen
Chr. Gades Vej 30, Humlum, 7600 Struer
Tlf. 97 86 18 63

Vejrum Fritidscenter
Tingvej 1, Vejrum, 7600 Struer
Tlf. 97 46 47 20


Limfjordshallen

Drøwten 1, 7600 Struer
Tlf. 97 84 86 66

OBS: Limfjordshallen bookes gennem Conventus:
Spørgsmål kan rettes til Center for Kultur kultur@struer.dk

Har du spørgsmål, så kontakt