Struer Energi Park administrerer banen og herunder booking samt lejeopkrævning af kunstgræsbanen.

Kontakt

Struer Energi Park
Morten Andersens Passage 7
7600 Struer

T: 97 85 19 67
E: info@fritidscenterstruer.dk

Luk alle
Åben alle

Der findes 4 bookingformer:

A. Sæsonbooking for fodboldklubber og klubber hjemmehørende i Struer Kommune

Booking af faste træningstimer, hver uge i en aftalt periode.

Banerne fordeles af Struer Energi Park inden sæsonstart, i dialog med brugerne.

Ved fordeling af banerne lægges vægt på:

 • Yngste årgange tidligt, - ældste senest på dagen
 • Alle klubber bør tage ”gode” såvel som ”dårlige tider”

Det anbefales, at man lægger kampe og træningskampe på tidspunkter, hvor man i forvejen har træningstider eller på fri tidspunkter. – Man kan eventuelt bytte indbyrdes.

B. Timebooking for fodboldklubber og klubber hjemmehørende i Struer Kommune

Booking af trænings- og kamptimer på en bestemt dato foretages løbende og efter retningslinjer fastsat af Struer Energi Park.

C. Timebooking for ikke folkeoplysende foreninger

Booking af trænings- og kamptimer for ikke folkeoplysende aktiviteter foretages løbende og efter retningslinjer fastsat af Struer Energi Park.

D. Timebooking for privatpersoner

Udlejning til individuel træning og andre ikke holdsatte og organiserede aktiviteter.

 • Banen kan ikke deles mellem flere grupper af privatpersoner.
 • Lejer skal respektere bookinger under type A-C, og skal tåle aflysning til fordel for disse.

Banelejen fastsættes af Struer Kommune i forbindelse med den årlige budgetlægning.

Banelejen prisfremskrives minimum i takt med kommunens prisfremskrivning af ”hallejetilskud”.

Baneleje for bookingtype A og B

11 mandsbane: 200 kr. pr. time (2021 prisniveau)

Lejeprisen er inkl. lysanlæg, adgang til 2 omklædningsrum og inkl. moms.

Baneleje for bookingtype C

11 mandsbane: 600 kr. pr. time (2021 prisniveau)

Lejeprisen er inkl. lysanlæg, adgang til 2 omklædningsrum og inkl. moms.

Baneleje for bookingtype D

11 mandsbane: 200 kr. pr. time (2021 prisniveau)

Der er ikke adgang til omklædningsrum og lysanlæg.

Lejeprisen er inkl. moms.

 

OBS: Leje af kunstgræsbanen er ikke omfattet af Folkeoplysningsloven eller lokalt fastsatte tilskudsregler udledt heraf.

Lejebetingelserne fastsættes af Struer Kommune i samarbejde med Struer Energi Park ud fra følgende:

 • Banen kan lejes i perioder af ½ timer, og alle lejemål starter kl. hel eller halv - der skal dog minimum bookes en hel time.
 • Banen må kun benyttes i det tidsrum, den er booket. Overskridelse af tiden vil medføre, at der skal betales den overskredne tid regnet i hele timer + evt. gebyr.
 • Opvarmning til kamp hører med til den lejede tid.
 • Annulleres/aflyses banen af lejer, eller udebliver lejeren, refunderes beløbet ikke.
 • Ved 2x45 min kampe, bookes minimum 2 timer.

Struer Kommune stiller omklædningsrum og lysanlæg til rådighed for lejere af kunstgræsbane under bookingtype A-C efter samme principper som ved øvrige udendørsanlæg.

Omklædningsrummet er klar ½ time før bookingtidspunktet og skal være forladt ½ time efter bookingtidspunkt.

Banen lejes ud på følgende tidspunkter:

 • Mandag til fredag fra kl. 15.00 til 22.00
 • Lørdag til søndag fra kl. 09.00 til 21.00

Har du spørgsmål, så kontakt