Sognegårde

Hvis du ønsker at booke en sognegård, skal du kontakte bestyreren af sognegården.
Kontaktoplysningerne finder du under beskrivelsen af den enkelte sognegård, her finder du også priserne.

NB: Hvis du ønsker, at sognegårdsbestyreren deltager i dit arrangement, skal dette aftales direkte med bestyreren - det sammen gør sig gældende i forhold til en eventuel betaling for ydelsen. Disse forhold skal ikke oplyses til kommunen.

Kommunens foreninger kan helt eller delvist fritages for betaling ved foreningsarrangementer - kontakt Kultur-, Fritid- og Lokalområder.

Lejeren har ansvaret for, at der opretholdes almindelig ro og orden både i og uden for sognegården og vil blive draget til ansvar for eventuel beskadigelse af inventar mv.

Respekteres regler og betingelser ikke, kan retten til fremtidig benyttelse inddrages.

Limfjordsskolens multisal og cafeområde

Drøwten 1
7600 Struer

Bestyrer

Limfjordsskolen | Tlf.: 96848666 | E-mail: limfjordsskolen@struer.dk 
Kontaktperson: Sekretær Anja Knop Trans | Tlf.: 96848668 | E-mail ank@struer.dk 

Skolens multisal, cafeområde og køkken udlejes til kommunens borgere og folkeoplysende foreninger efter samme regler og betalingsprincipper som kommunes sognegårde. 

Multisalen, cafeområde og køkken er en integreret del af Limfjordsskolen og kan derfor som udgangspunkt kun udlejes til fester og større arrangementer i weekenderne - fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00, skoleferier og helligdage.

Køkkenet udlejes kun i forbindelse med leje af cafeområde og/eller multisal.
Der er ikke service i form af porcelæn, glas og bestik til borddækning m.v.,  det skal lejer således selv fremskaffe.

Multisalens AV-udstyr og musikanlæg kan kun benyttes efter aftale med skolen, og mod betaling for betjening heraf.

Leje

2024 prisniveau

  1. dag 2. dag
Cafeområde  770 kr.  536 kr.
Cafeområde og køkken  1.195 kr.  836 kr.
Multisal og cafeområde  1.811 kr.  1.268 kr.
Multisal, cafeområde og køkken  2.239 kr. 1.568 kr.


OBS: Derudover er der en inventarafgift 1,80 kr. pr. person

Lejere uden for Struer Kommune

Borgere uden for Struer Kommune har også mulighed for at leje Limfjordsskolens multisal og cafeområde. Dog med et tillæg på 50% af lejeafgiften samt inventarafgiften.

Lejere - folkeoplysende aktiviteter

Multisalen kan benyttes til folkeoplysende aktiviteter alle dage efter samme principper som øvrige kommunale klasse- og faglokaler.

Booking gennem Conventus.

Rengøring

2024 prisniveau

Cafeområde 526 kr. ekskl. moms
Cafeområde og køkken 876 kr. ekskl. moms
Multisal og cafeområde 1.051 kr. ekskl. moms
Multisal, cafeområde og køkken 1.401 kr. ekskl. moms

 

Hjerm Sognegård

Engvej 3, 7560 Hjerm

Bestyrer

Inga Bertelsen | Tlf.: 20372908 | E-mail: ingabertel49@gmail.com 

Hjem Sognegård består af en stor sal, en lille sal og et køkken.
Køkkenet udlejes kun ved leje af store og/eller lille sal.
Det er muligt at leje service  i form af porcelæn, glas og bestik til borddækning

Leje

2024 prisniveau

  1. dag 2. dag
Store og lille sal 1.316 kr. 912 kr.
Store sal 807 kr. 595 kr.
Lille sal 671 kr. 510 kr.
Køkken 348 kr. 348 kr.

OBS: Derudover er der en inventarafgift 1,80 kr. pr. person

Ved sognegårdsbestyreren, dennes familie eller personalets medvirken ved arrangementet, er lejeafgiften inkl. moms.

Lejere uden for Struer Kommune

Borgere uden for Struer Kommune har også mulighed for at leje Hjerm Sognegård, dog med et tillæg på 50% af lejeafgiften samt inventarafgiften.

Service

2024 prisniveau

Serviceafgift (spisning)  2,30 kr. pr. kuvert
Serviceafgift (kaffe) 1,80 kr. pr. kuvert

OBS: Der opkræves herudover fuld erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service.

Rengøring

2024 prisniveau

Store sal, lille sal med køkken 516 kr. ekskl. moms
Store sal med køkken 412 kr. ekskl. moms
Lille sal med køkken 296 kr. ekskl. moms
Store og lille sal 508 kr. ekskl. moms
Store sal 392 kr. ekskl. moms
Lille sal 279 kr. ekskl. moms

 

Humlum Sognegård

Chr. Gades Vej 32, Humlum, 7600 Struer

Bestyrer

Humlum Skole | Tlf.: 96848370 | E-mail humlumskole@struer.dk 
Kontaktperson: sekretær Anne Damgaard Vendelboe Hjortshøj | Tlf.: 96848370 | E-mail annedh@struer.dk

Humlum Sognegård består af en sal og et køkken.
Køkkenet udlejes kun ved leje salen.
Det er muligt at leje service  i form af porcelæn, glas og bestik til borddækning

Leje

2024 prisniveau

  1. dag 2. dag
Salen 762 kr. 511 kr.
Køkken 322 kr. 322 kr.

OBS: Derudover er der en inventarafgift 1,80 kr. pr. person

Ved sognegårdsbestyreren, dennes familie eller personalets medvirken ved arrangementet, er lejeafgiften inkl. moms.

Lejere uden for Struer Kommune

Borgere uden for Struer Kommune har også mulighed for at leje Hjerm Sognegård, dog med et tillæg på 50% af lejeafgiften samt inventarafgiften.

Service

2024 prisniveau

Serviceafgift (spisning)  2,30 kr. pr. kuvert
Serviceafgift (kaffe) 1,80 kr. pr. kuvert

OBS: Der opkræves herudover fuld erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service.

Rengøring

2024 prisniveau

Salen og køkken 593 kr. ekskl. moms
Salen 506 kr. ekskl. moms

 

Betingelser

Lejeren har ansvaret for, at der opretholdes almindelig ro og orden både i og uden for sognegården og vil blive draget til ansvar for eventuel beskadigelse af inventar mv.

Som lejer er det dit ansvar, at følgende rengøring og oprydning finder sted. 

OBS: Hvis ikke nedenstående overholdes, vil der blive opkrævet betaling for sognegårdsbestyrerens brug af tid til oprydning, ekstra rengøring mv.

Køkkenet

 • Køkkentøj og service vaskes rent, tørres og stilles på de anviste pladser.
 • Køkkenet inkl. komfur, ovn, borde, vaske, køleskabe og øvrige køkkenmaskiner rengøres efter brug.
 • Bestik, fade, glas mv. skal, efter vaskning, tørres af med viskestykke.
 • Ituslået porcelæn, glas og lignende skal stilles på køkkenbordet.
 • køkkenet luftes ud.

HUSK at slukke for kaffemaskiner og vandvarmer.

Salene

 • Borde og stole tørres af og anbringes på de dertil indrettede pladser eller stilles som ved overdragelsen.
 • Alt pynt og lignende fjernes - eventuelle fedt- og væskepletter tørres op/fjernes af hensyn til gulvbelægningen - og gulvene fejes.
 • Af hensyn til gulvbelægningen skal borde, stole og andet inventar løftes og ikke slæbes ved flytning.
 • Salene luftes ud.

Toiletter

 • Sognegårdsbestyreren står normalt for rengøring af toiletterne.
 • Rengøring derudover foretages af lejeren.

Aula og øvrige arealer

 • Gulve fejes.
 • Møbler mv. stilles som ved overdragelsen.

Udendørs

 • Æresporte, pynt og lignende tages ned og fjernes.
 • Der fejes for ris og lignende uden for indgangen og på parkeringspladsen.

Lejeren åbner og lukker/låser selv sognegården.

Nøgler udleveres af bestyreren på et aftalt tidspunkt i sognegården, hvor der samtidig vejledes i brug af faciliteterne.

Overtagelses- og afleveringstidspunktet aftales nærmere med sognegårdsbestyreren, idet tidspunktet vil være afhængigt af øvrige arrangementer.

Regning på lejeafgift mv. sendes fra Struer Kommune måneden efter lejemålet.

OBS: Ved afbestilling inden for 1 måned før arrangementet/aktiviteten betales en afgift.

Folkeoplysende aktiviteter

Sognegårdene stilles gratis til rådighed for alle foreninger, klubber, korps, aftenskoler m.fl., der er omfattet af folkeoplysningslovens regler om lokaleanvisning.

Aktiviteterne omfatter undervisning, foredragsarrangementer, generalforsamlinger, mødeaktiviteter, kulturelle arrangementer og udstillinger, i det omfang arrangementerne ikke er indtægtsgivende.
Der må gerne opkræves betaling til dækning af faktiske udgifter som eksempelvis kaffe, foredragshonorar og lignende i forbindelse med arrangementerne.

Ved foreningsfester og indtægtsgivende arrangementer betales for rengøringsudgiften.

Der opkræves erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service, inventar og lignende.

OBS: Faste ugentlige arrangementer skal respektere aflysninger til fordel for private arrangementer, arrangementer med økonomisk sigte, foreningsfester og lignende, med varsel på mindst 14 dage.

Ved udlån til faste ugentlige arrangementer vil der eventuelt blive udleveret nøgle.

Øvrige aktiviteter

Sognegårdene stilles til rådighed for borgerforeninger, organisationer og andre foreninger uden kommercielle interesser, som har tilhørsforhold til Struer Kommune - dog mod betaling af rengøringsudgiften.

Hver forening kan højst opnå fritagelse for betaling af leje og service- og inventarafgift 3 gange årligt.

Der opkræves erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service, inventar og lignende.

Ved udlån til faste ugentlige arrangementer vil der eventuelt blive udleveret nøgle.

Ansøg om hel eller delvis fritagelse for betaling

OBS: For at komme i betragtning til hel eller delvis fritagelse for betaling, skal vi have modtaget din ansøgning senest 14 dage før arrangementet.

Ved afbestilling inden for 14 dage før arrangementet/booking betales 50% af lejeafgiften, og inden for 1 måned 25% af lejeafgiften, med mindre sognegården når at blive udlejet til anden side.

I særlige tilfælde kan der fritages for betaling ved ansøgning til Kulturudvalget. 

 • Sognegårdsbestyreren har til enhver tid adgang til lokaliteterne for kontrol af, at ordensreglerne respekteres.
 • Sognegårdsbestyrerens anvisninger, mundtlige såvel som skrevne, skal respekteres.
 • Det er strengt forbudt at slå søm, tegnestifter eller lignende i døre, gulve og vægge mv., eller brug af andre hæftemidler, der efterlader synlige spor.
 • Inventar og service må ikke fjernes fra sognegårdene.
 • Af hensyn til gulvbelægningen og gæsternes risiko for fald, må der ikke smides ris i lokalerne.
 • Der er rygeforbud.
 • Eventuelle skader skal oplyses til sognegårdsbestyreren.
 • Alle vinduer og yderdøre lukkes og låses, inden sognegården forlades.
 • Eventuelle skader skal oplyses til sognegårdsbestyreren.
 • Affaldssække og lignende flyttes til en af sognegårdsbestyreren nærmere anvist plads.

Det er lejerens ansvar at søge lejlighedsbevilling hos politiet, såfremt der udskænkes øl, spiritus mv. ved arrangementer (familiefester dog undtaget).

Ved eventuelle uklarheder mellem lejer og sognegårdsbestyreren, kan der rettes henvendelse til Center for Kultur | E-mail: kultur@struer.dk | Tlf.: 29637865

Har du spørgsmål, så kontakt