Priser til frivillige

Struer Kommune ønsker sammen med andre aktører på området at anerkende og synliggøre det store frivillige foreningsarbejde i kommunen, som ligger til grund for de mange muligheder i det nære og varierede lokalsamfund.

Derfor uddeles en række priser ved Struer Kommunes årlige nytårskur for frivillige i begyndelsen af året. Borgere og foreninger i Struer Kommune kan sende forslag til, hvem der skal modtage priserne.

Luk alle
Åben alle

Struer Kommune kårer i samarbejde med Struer Idrætsforbund ’Årets Idrætsnavn’. 

Hædersbevisningen tildeles en idrætsudøver eller et hold, der i årets løb har ydet én eller flere ganske særlige idrætspræstationer.

Kulturprisen bliver uddelt af Struer Kommunes Kulturfond, som har til formål at støtte det kulturelle arbejde i Struer Kommune.

Kulturprisen bliver tildelt enten ved igangsætningen af nye initiativer eller som en anerkendelse af en allerede udført indsats, som har styrket kommunens kulturliv. 

Struer Kommunes Handicapråd bedømmer og uddeler prisen.

Prisen gives til en person, virksomhed, organisation, forening eller lignende der har ydet en særlig indsats for, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget uddeler sammen med Struer Frivilligcenter Frivillighedsprisen på 5.000 kr.

Frivillighedsprisen tildeles en forening, gruppe, person eller projekt i det frivillige sociale arbejde, som har gjort en forskel og styrket trivslen for en gruppe borgere, synliggjort kvaliteten ved frivilligt socialt arbejde, synliggjort sig positivt, øget engagementet og virkelysten for frivillige, fået sat fokus på en overset problematik, skabt nye aktiviteter og/eller har fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden. 

Struer Energi Park uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund ‘Ungleder Pokalen’. 

Hædersbevisningen gives til en ung leder eller træner i en af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger for en solid, stabil og ulønnet indsats, og derigennem at anspore andre unge til at gå ind i ledergerningen i idræt. Aldersgrænse 25 år.

Pengeinstitutterne i Struer uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund Foreningsprisen.

Prisen gives til en forening eller klub, der har opnået fine resultater, men kan også gå til en forening, der har gjort et godt børne- og ungdomsarbejde.

Struer Rotary Club uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbunds lederpokalen - en vandrepokal. 

Modtageren skal have udført en ulønnet og særdeles dygtig ledergerning i en eller flere af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger. Modtageren skal være bosiddende i Struer Kommune.

Struer Idrætsforbund uddeler ‘Du gør en forskel- prisen’.

Prisen gives til en lokal idrætsleder, som i det forløbne år vurderes til at have understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder: eliteidrætten, breddeidrætten, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter

Prisen uddeles af ‘Samrådet for ikke idrætslige foreninger’.

Prisen tildeles en leder eller person fra spejderne og øvrige uniformerede korps i Struer Kommune, som har gjort sig særlig bemærket.

Har du spørgsmål, så kontakt