Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue

Referater for forældrebestyrelsen 2019

Referat januar

Referat februar

Referat april

Referat Maj

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748