Humlum Dagtilbud
Børnehaven


Børnehaven 

De voksne børnehaven er: Pædagog Birthe Vinther, Pædagog Minna Pedersen, Pædagogmedhjælper Anne-Lis Jacobsen, Pædagogmehjælper Monica Frederiksen, Pædagogmedhjælper Kristian Graversen, Kostansvarlig Betina Kruse

Betina har åbenvagten hver dag kl. 6.15. Det er fantastisk for børnene, at det er samme person, der hver dag tager i mod børnene
 

Omsorg - nærvær og gode relationer
Omsorg, nærvær og gode relationer er de væsentligste begreber, når det handler om børn. I Humlum dagtilbud betyder det meget, at både børn og forældre/familier mærker omsorg fra de voksne.
Vi gør meget ud af, at børnene også drager omsorg for hinanden.
Vi har gennem projekt "Førstehjælp i omsorg er også for børn" fået øjnene op for hvor stor betydning fællesskab har. Vi arbejder meget målrettet med børnenes medansvar. At børn skal bevare den empatiske evne de har med sig fra fødslen. Vi er blevet opmærksomme på, at vi (pædagoger generelt), har været med til at frarøve børnene den omsorgskompetence de har fra naturlig side, ved flere gange at gøre dem opmærksom på, at der ikke var brug for dem. Dette specielt når det handlede om opgaver som, indenfor vores kultur, ikke var oplagt for børnenes hjælp, men absolut kun kunne "magtes" af en voksen.
Vi har nogle børn som er fantastisk gode til at se/høre når nogen af kammeraterne har brug for hjælp til et eller andet

Nærvær
Børn har krav på nærværende voksne. Derfor tilstræber vi altid at være hvor børnene er, for derved at være i stand til at følge op på det børnene er optaget af. 

Leg og læring

"Man kan lære uden at lege, men ikke lege uden at lære"
Børn leger - de kan slet ikke lade være. Vi skal som voksne være optaget af hvad det er børnene leger og gå med i deres leg. Når vi gør det, bliver der skabt muligheder for at få dialog med børnene, som er med til at styrke sproget og selvopfattelsen. Vi er optaget af atstille spørgsmål, som ikke kun kan besvares med et ja eller et nej.

I planlægningen af hverdagens aktiviteter, tages der altid udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner

"Når børn leger bevæger de sig og når børn bevæger sig lærer de".

 

Medarbejdere

Medarbejdere i børnehaven:

Pædagog: Anne Schmidt

Ressourcepædagog: Minna Pedersen

Pædagog: Birthe Vinther

Pædagogmedhjælper: Anne-Lis Jacobsen

Pædagogmedhjælper: Monica Frederiksen

Morgen åbner og køkken ansvarlig: Betina Kruse

 

KONTAKT INFORMATION
Humlum Dagtilbud
Chr. Gades Vej 36 - 42
Humlum
7600 Struer
96 84 89 25
Dagtilbudsleder
Else Marie Skaarup
ems@struer.dk
2425 0187