Humlum Dagtilbud
Forældre samarbejde

De vigtigste personer i barnets liv er forældre.

I Humlum dagtilbud lægger vi derfor stor vægt på den daglige kontakt og stemning i vort møde med forældrene.

For at værne om den gode stemning er det vigtigt at medarbejdere og forældre taler med hinanden om barnets opdraqgelse, trivsel og udvikling. Det kan være små informationer, der har stor betydning.

Forældresamtaler

Der afholdes forældresamtaler ca. 3.mrd. efter barnet er startet i vuggestue eller børnehave og ellers efter behov. Der afholdes forældresamtaler i forbindelse med at barnet skal starte i førskole.
Forældre er altid velkommen til at komme og bede om en samtale med pædagogen.

Forældremøder

Der afholdes forældremøde for dagplejen, vuggestuen og børnehaven samlet på vores årlige møde hvor der også er valg til bestyrelsen.

Førskolemøde

Inden skolestart afholdes et orienteringsmøde omkring skolestart. Ved dette møde deltager 0. klasses leder Jette Hallund.

KONTAKT INFORMATION
Humlum Dagtilbud
Chr. Gades Vej 36 - 42
Humlum
7600 Struer
96 84 89 25
Dagtilbudsleder
Else Marie Skaarup
ems@struer.dk
2425 0187