Langhøj Dagtilbud
Dagpleje Personale

                              

                          Inge                                                                  Rikke                                                            Dorthe

                         Linde                                                                   Asp                                                                  Asp

               

                         Anni                                                           Henriette

                          Asp                                                               Vejrum

KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk