Langhøj Dagtilbud
Dagplejen

Der er 5 dagplejere i distriktet henholdsvis i Linde, Asp og Vejrumstad. Børnene er i dagplejen fra 0 år og til den måned de bliver 2 år og 11 måneder. Der starter de i børnehave.

Dagplejerne mødes i legestue i Langhøj Dagtilbud en gang om ugen og i heldagslegestue i Vejrum Fritidscenter en gang om måneden. Derudover er der samarbejde med vuggestuen og børnehaven, og ellers er der gang i kreative aktiviteter, leg, gymnastik, sange m.m. hos hver dagplejer hver dag både inde og ude.

Når den enkelte dagplejer har fri eller er syg, er der gæstepleje i vuggestuen eller hos en af hendes kollegar, hvis denne har færre end 4 indskrevne børn.

I venstre side kan du trykke på dagplejernes navn, og se deres profiler.

KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk