Langhøj Dagtilbud
Anni
 Navn: Anni Kristensen
 Adresse:  Kirketoft 34, Asp
 Født:  1958
 Ansat: 1982
 Dyr: Nej
 Røg: Hele distriktet er 100 % røgfrit
Åbningstid:   Mandag – torsdag: 6.30 –16.15
  Fredag: 6.30 – 15.30
   

Jeg finder det vigtigt at:

  • børnene er trygge
  • jeg kan se børnene har det godt
  • børnene får gode oplevelser med hinanden
  • der er et godt og åbent forældresamarbejde
  • vi kommer ud hver dag

Mine fysiske rammer:
Min dagpleje er i mit køkken/alrum, i gangen, samt et legeværelse. Derudover har jeg en have med legehus, en lille bakke osv., hvor vi tilbringer mange timer. Her er der godt gang i grovmotorikken når vi leger, løber rundt, gynger, rutsjer, hygger m.m. Der er også et bord under et halvtag, hvor vi ofte spiser vores mad.

Vores dag:
Når vi er i Dagplejen, laver vi mange forskellige aktiviteter, bl.a. synger vi hver dag, af og til klipper - klistrer vi eller hjælper hinanden med at bage boller. Vi går ofte en tur op i skoven, som er i gå afstand for de ældste børn, eller på besøg hos mine kollegaer. Derudover bruges noget af dagen også til, at være på gulvet og lege fælles lege med børnene. Hver uge er vi i legestue sammen med mine kollegaer, ligesom vi er i heldagslegestue i Vejrumstad, den sidste mandag i måneden. Ca. en gang om måneden kommer bogbilen til Asp, hvor vi bytter bøger.

Jeg arbejder ud fra læreplanerne og udarbejder et kompetencehjul på alle børn, som vi snakker ud fra, til tre måneders samtalen og igen ca. 3 måneder, før jeres barn starter i børnehave. Kompetencehjulet overgives til jer og derefter til børnehaven ved overgangen.

Mig selv:
Jeg bor sammen med min mand Steen i et parcelhus i Asp by. Vores børn er for længst flyttet hjemmefra. Jeg trives rigtig godt med mit arbejde som dagplejer, og synes det er spændende hver gang der kommer et nyt barn med familie ind i dagplejen.

Velkommen til min dagpleje

          

KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk