Langhøj Dagtilbud
Kompetencehjulet

I langhøj dagtilbud arbejder vi udfra kompetancehjulet. Dette betyder, at vi to gange årligt, samt ved overgange udarbejder udviklingshjulet på børnene. Udfra hjulets resultat udarbejder vi vores pædagogiske praksis og særlige indsatser både i forhold til det enkelte barn og grupper af børn.

Hvis du klikker på nedenstående fil, kan du kort læse om, hvad kompetencehjulet indeholder for forældre og personale. 

Læs mere om kompetencehjulet i denne fil

 

KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk