Forslag til Vedvarende Energi - VE-anlæg

Som en del af den grønne omstilling med planer om mere vedvarende energi og et mål om at Danmark skal være klimaneutralt i 2050 har Struer Kommune også sat gang i arbejdet med at få mere vedvarende energi.

Struer Kommune modtog i alt 12 forslag til projekter; 5 solcelleprojekter, 4 vindmølleprojekter og 3 projekter med både vind- og solenergi efter at kommunen i efteråret bad om nye idéer til projekter med vedvarende energi. 

Byrådet besluttede i februar måned 2023, at arbejde videre med 7 ud af disse 12 projekter. Disse 7 projekter skulle frem til juni måned kvalificere deres ansøgning yderlige. 
Administrationen har modtaget 6 reviderede projektforslag. 1 af projekterne har trukket deres ansøgning tilbage til en eventuel senere proces.

I august måned 2023 valgte Byrådet at sætte planlægningen for 2 af disse 6 projekter i gang. Henholdsvis projekt nummer 4 - Solceller ved Holmevej og projekt nr. 10 - Solceller ved Sønder Hjerm.

Du kan se alle de 12 projekter herunder.