Projekt 3 - Hedevej

Projektet omfatter 5 vindmøller, der er 150 m høje til erstatning for 8 vindmøller på 75 meter.

Projektet er på byrådsmøde den 28. februar 2023 indstillet til videre kvalificering.

Forventet placering: Møllerne placeres på matrikel 7æ. 8e, 8g, 8h samt 16i Fovsing By, Fovsing

Anslået effekt: 63700 MWh/år

Projekt 3 Hedevej
Vindmøller markeret med lys blå, solcelleområder markeret med orange.

Tryk på kortet, så kan du åbne det, og selv flytte rundt på det.

Her kan du læse hele ansøgningen.