Billedet viser solnedgang over fjorden

Klima

Klima

Luk alle
Åben alle

Klimaet er under forandring, og priserne på fossile brændsler stiger. Det betyder, at vi som kommune og privatpersoner får stigende omkostninger til energi. Det stiller i højere grad end nogensinde krav til os som kommune, om ikke blot at tilpasser os, men også  gør noget aktivt.

Derfor har Struer Kommune udarbejdet en Klima- og energistrategi. Den er fra 2017, men vi arbejder på en ny.

Formålet med strategien er ikke kun at energieffektivisere til gavn for klimaet og kommunens energiforbrug - men også at bidrage til at skabe flere arbejdspladser lokalt.

Struer Kommune satser på mere vedvarende energi, vi vil sænke energiforbruget af egne aktiviteter og sidst men ikke mindst, vil vi give et lokalt bidrag til at opfylde EU´s klimamål.

Af samme grund har Struer Kommune underskrevet EU's borgmesterpagt og en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Struer er som klimakommune forpligtet til en årlig reduktion i CO2-udledningen på to procent eller mere pr. år frem mod 2025. Aftalen gælder i første omgang for kommunens egne aktiviteter, bygninger og transport. Dernæst skal kommunen lave en opgørelse over den nuværende CO2-udledning. Den opgørelse skal danne grundlag for at følge reduktionerne år for år.

Næste skridt er at udarbejde en klimahandlingsplan. Planen skal beskrive, hvordan kommunen vil nå målet. Og endelig skal planen naturligvis implementeres, og udviklingen skal overvåges.

Læs mere om klimakommuner.

Borgmesterpagten er en anerkendt, europæisk bevægelse, der involverer lokale og regionale myndigheder, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder i deres områder. Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at opfylde og gå længere end EU’s mål om at reducere CO2-emissionen med 20 % inden 2020.

Ved at underskrive Borgmesterpagten forpligtiger Kommunen sig til at udarbejde en handleplan for, hvorledes man fortsat kan opnå en reduktion i udledningen af CO2. Den første Energi- og bæredygtighedshandleplan blev behandlet politisk i juni 2015.

Har du spørgsmål, så kontakt