Olietank

Her kan du læde om hvad du skal være opmærksom på når du har olietank og hvad du skal gøre, hvis den skal sløjfes.

Olietanke

Luk alle
Åben alle

Tankejer eller bruger skal kende og følge reglerne for olietanke. Reglerne for olietanke er beskrevet i olietankbekendtgørelsen.

Hvis du ejer eller bruger en olietank, er det dit ansvar, at reglerne om olietanke bliver fulgt. Hvis din olietank er for gammel eller ikke opfylder lovens krav, dækker den lovpligtige olietankforsikring ikke. Du skal derfor vide, hvilken type olietank du har, og hvornår den er produceret. Hvis du etablerer eller tager en olietank ud af brug, skal du anmelde det til kommunen.

Hvis du vil etablere en olietank, er der en række krav, som du skal opfylde i forhold til placering og sikring af tanken.

Det er vigtig, at du husker, at når du etablerer en ny eller brugt olietank, skal du have en tankattest på tanken. Den får du normalt når du køber olietanken. Tankattesten skal du sende til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer, og gerne når du anmelder olietanken.

Hvis du klikker på "Start" kommer du over på hjemmesiden Byg og Miljø. Her kan du starte din ansøgning ved at trykke "Start nyt projekt". Så logger du ind med NemID og derefter følger du vejledningerne.

Olietanke, som er blevet for gamle, eller som ikke bruges mere, skal du sløjfe. Det kan f.eks. være, at du har valgt at opvarme din bolig med noget andet, så olietanken bliver overflødig.

Her kan du se, hvad du skal sørge for, når tanken skal fjernes, og hvem der kan hjælpe dig.

1: Du skal sørge for, at restindhold i tanken og rørene bliver fjernet

2: Du skal sørge for, at tanken og rørene bliver fjernet, eller at påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, så tanken afblændes. Sløjfningen skal ske, så man ikke kan fylde olie på længere.

3: Ligger tankanlægget under indkørsel eller andet befærdet vejareal, skal tanken fyldes med sand eller lignende, så den ikke styrter sammen.

4: Kommunen foretrækker, at tanke, der er gravet ned, bliver gravet op (det er dog ikke et lovmæssigt krav).

Hvis du klikker på "Start" kommer du over på hjemmesiden Byg og Miljø. Her kan du starte din ansøgning ved at trykke "Start nyt projekt". Så logger du ind med NemID og derefter følger du vejledningerne.

Se vejledning her

Kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke, kan tømme olietanke. Vi anbefaler, at du får en tømningsattest af det firma, som har tømt olietanken.

Autoriserede VVS-installatører, smedemestre og oliefyrsmontører kan afblænde din olietank.

Entreprenører kan grave olietanken op. Hvis du i forbindelse med opgravningen konstaterer forurening, skal du kontakte Struer Kommune, Plan og Miljø.

Du skal anmelde det til kommunen, når du etablerer eller sløjfer en olietank.

Se fristerne her:

  • Nedgravede anlæg på 100.000 liter og derunder samt overjordiske anlæg på 200.000 liter og derunder:
    Anmeldes senest 4 uger før etablering.
  • Villatanke mindre end 6.000 liter beregnet til bygningsopvarmning:
    Anmeldes senest 2 uger før etablering.
  • Sløjfning af nedgravede anlæg på 100.000 liter og derunder samt overjordiske anlæg på 200.000 liter:
    Udført og anmeldt efter 4 uger.

Hvis olietankanlægget er placeret på en virksomhed, som staten fører tilsyn med, skal virksomheden også give besked til Miljøstyrelsen.

Du er automatisk dækket af olieselskabernes olieforureningsforsikring, når du køber fyringsolie hos en række danske olieselskaber. Din olietank skal være lovlig, under 6.000 liter, i ordentlig stand og du skal bruge olien til opvarmning af din private bolig.

Olieforureningsforsikringen omfatter din olietank og det anlæg, den er forbundet med. Forsikringen dækker de udgifter, som du ifølge jordforureningslovens § 48 og § 49 er forpligtet til at betale, hvis dit tankanlæg forurener jorden med fyringsolie.

Læs mere om olieforureningsforsikring

Vær særligt opmærksom på at dækningen ophører 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug eller sløjfet.

Alle villatanke skal have enstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm. Lad din oliefyrsmontør se nærmere på, om dit tankanlæg opfylder de gældende regler.

Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Her kan du læse mere om olietanke

Har du spørgsmål, så kontakt