Solceller på taget

Hvis du vil sætte solfanger eller solcelleanlæg op, skal du tage hensyn til naboer og have respekt for husets arkitektur og landskabet omkring dig.

Hvis du ejer et énfamiliehus, rækkehus, sommerhus og lignende må du sætte solfangere/solceller på uden at søge om byggetilladelse. De skal monteres på taget så de følger taghældningen.
Solceller betragtes ikke som et tagmateriale, men som et teknisk anlæg, der monteres ovenpå tagmaterialet.
Hvis dit hus ligger i byen eller i et sommerhusområde skal du være opmærksom på, om du er omfattet af en lokalplan, som kan have regler om solfangere/solcelleanlæg.

Se mere om lokalplaner her.

Hvis der er en lokalplan eller deklaration for huset, kan der være regler om solfangere/solcelleanlæg, som tilsidesætter de generelle regler. Der kan også kan være fastsat regler om maksimal bygningshøjder m.m. 

Der kan gælde særlige regler for ejendomme omfattet af naturbeskyttelsesloven, ligesom der kan gælde særlige regler for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Solfangere/solceller placeret på stativ på flade tage må du montere uden byggetilladelse, hvis højden på anlægget ikke overstiger 1,5 m.

Du skal dog være opmærksom på, at solfangere/solcelleanlæg ikke må overskride byggeretten - f.eks. det skrå højdegrænseplan, placering minimum 2,5 meter fra skel og maksimal bygningshøjde. Hvis du ikke kan overholde byggeretten, kræver anlægget en byggetilladelse.

Er du i tvivl, så spørg os.

Solnedgang ved Oddesund

Har du spørgsmål, så kontakt