Strand og kyst

Der er i øjeblikket ikke registreret problemer med vandkvaliteten på kommunens badestrande.

I Struer Kommune er der mange dejlige strande med fint badevand. For at være sikker på at badevandets kvalitet er i top, undersøger kommunen badevandet med jævne mellemrum i hele badesæsonen.

Har du opdaget forhold på strandene, som vi bør kende til?

Giv os et tip

Se kort med badevandsprofiler- og analyser fra badestrande i Struer Kommune - vær opmærksom på at analyser for Bremdal og Kleppen kan ses i en af rubrikkerne herunder.

Luk alle
Åben alle

I Struer Kommune er der regler for sejlads med motorbåde i tidsrummet fra  1. april til den 31. oktober ud for kyststrækningerne ved; 

  • Bremdal Strand og Kleppen fra Struer Kajakklub til færgelejet 
  • ud for Toftum Bjerge / Jeppes Led 
  • ud for campingpladsen og afmærkede badestrande på Venø 
  • ud for Østre Strand fra renseanlægget til Hunsballe 
  • ud for Livbjerggård Strand 
  • ud for Humlum Camping 

På disse strækninger må bådene i en afstand af 150 meter fra kysten IKKE sejle med så høj fart at de planer på vandet, det vil sige at bådskroget løfter sig over vandoverfladen. 

Sejlads skal indenfor 150 meter fra kysten foregå uden gene, fare eller ulempe og uden unødig støj for de badende gæster. Sejlads indenfor 150 meter fra kysten skal så vidt muligt foregå vinkelret på kystlinjen. 

Overtræder man reglerne, bliver man straffet i medfør af politivedtægtens § 17 stk. 4 for Midt- og Vestjyllands Politi. 

Læs reglementet for sejlads mod motorbåd ved kysten

I Struer Kommune arbejder vi aktivt med klimatilpasning, og har samtidig styrket indsatsen for at forebygge omfanget af de igangværende og fremtidige klimaforandringer.

I kommunens klimatilpasningsplan kan man som borger eller virksomhed få et overblik over, hvor der forventes at opstå udfordringer med oversvømmelser i fremtiden og man kan samtidig læse om, hvem der, på forskellige områder, har ansvar for at håndtere de øgede vandmængder. Planen indeholder ligeledes et idekatalog, hvor man kan finde inspiration til, hvordan man på egen grund kan håndtere uønsket vand.

I november 2020 indtrådte Struer Kommune i projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark, hvor Struer sammen med en række andre kommuner forpligter sig til at udarbejde målrettede og handlingsorienterede klimaplaner, som er i overensstemmelse med Parisaftalen. Den kommende DK2020 klimahandlingsplan bliver udarbejdet i løbet af 2021 og 2022. Struer Kommune har igangsat og kommer i forlængelse af DK2020-arbedjet til at igangsætte initiativer, som i de kommende år skal bidrage til den samlede nedbringelse af udledning af drivhusgasser.

Læs mere om DK 2020

 

Måske har du lyst til at bygge en badebro eller en bro, hvor din båd kan ligge. For at undgå at stranden bliver fuld af broer i alle størrelser er der nogle regler der skal overholdes.

Læs mere her.

Går du med flyttetanker? - I Struer Kommune kan du bl.a komme tæt på naturen - læs mere på flyttilstruer.dk

Struer Kommune har to strande med blå flag. Toftum Bjerge og Bremdal.

Blå flag

Har du spørgsmål, så kontakt