Rotter og andre skadedyr

Muldvarpe, mosegrise, indfangning af mår, bisværme osv. tager Struer Kommune sig ikke af, men henviser bl.a. til Statens Skadedyrslaboratorium.

Nedenfor kan du få information om bekæmpelse af forskellig slags af skadedyr.

Luk alle
Åben alle

I Struer Kommune er det firmaet Anticimex, der står for rottebekæmpelsen.

Når du har anmeldt via nettet, at du har set rotter, vil rottebekæmperen kontakte dig inden 4 hverdage, og I vil sammen lave en aftale om, hvornår rottebekæmperen kan komme ud til dig på tilsynsbesøg.

Hvis din henvendelse drejer sig om rotter i indendørs opholdsrum, er det særligt vigtigt med en hurtig indsats. Derfor kan du forvente at blive kontaktet indenfor 24 timer.

  • Hvis du har set eller hvis du har mistanke om rotter på din ejendom, skal du anmelde det.

Anmeld rotter

  • Når du indtaster adressen, er det vigtigt, at du vælger vejnavn og husnummer i den rullemenu, der fremkommer. Ellers kan systemet ikke finde adressen.
  • Skal du have hjælp til at anmelde dit rotteproblem kan du kontakte Den Digitale Hotline på telefonnr. 70 20 00 00.

Koster en anmeldelse noget?

At anmelde og bekæmpe rotter koster ikke noget, det er betalt via ejendomsskatten.

Husk det er din pligt at anmelde rotter eller tegn på rotter, ligesom du har pligt til at sikre og renholde din ejendom. Det er vigtigt, at du ikke har affald og skrammel liggende, for det kan trække rotter til.

Det er Teknisk Drift og Anlæg i Struer Kommune, der kan hjælpe dig med råger og måger.

Find kontaktoplysninger.

Hvis der kommer en hel bisværm i din have, anbefaler vi, at du kontakter en biavler. Vi henviser til Danmarks biavlerforenings hjemmeside

Har du problemer med hvepse, kan du kontakte en skadedyrsbekæmper.

Vi henviser til Mortalin der kan træffes på Telefon: 97 16 81 68, som foretager bekæmpelse mod betaling.

Du kan låne en fælde hos Falck, hvis du har abonnement på den berørte adresse. Ellers kan du købe mårfælder i jagtforretninger og lignende.

Du kan også vælge at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper.

Kontakt Plan og Miljø hos Stuer Kommune.

Struer Kommune har kontrakt med Kattens Værn, som indfanger og afliver vilde katte.

Find kontaktoplysninger.

Hvad kan du selv gøre?

Der er flere ting, man kan gøre for at undgå rotter – flere kommuner er gået sammen om at lave 8 korte animationsfilm, der viser hvordan. Animationsfilmene giver konkrete råd om, hvordan man forebygger rotter, når man fodrer fugle og holder høns, og hvordan sikres kompostbeholder, så der undgås at skabe oplagte redesteder til rotter.

Filmene oplyser også om, hvordan borgere selv kan undersøge, om man har fået besøg af rotter og evt. tegn på kloakbrud, som også kan give rotter adgang til boligen.

   

Luk alle
Åben alle

Rotterne tager på landet

Rotter på loftet?

Fuglefoder eller rottefoder

Hønsehus eller rottebolig?

Kompost frem for rottefoder

Rotter i kloakken?

Rotterede?

Har du spørgsmål, så kontakt