Spildevandsplan

Alle kommuner skal lave en spildevandsplan, hvor det skal fremgå, hvordan kommunen håndtere spildevand. Den skal både beskrive hvordan det er i dag og hvordan det skal være i fremtiden. Det handler både om spildevand fra boliger og virksomheder, og om det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer. 

Spildevandsplanen er et planlægnings- og arbejdsredskab for Struer Kommune. Samtidig skal den give borgere og andre interesserede information om forholdene omkring afledning og behandling af spildevand for den enkelte ejendom i Struer Kommune.

Det gælder både for de kloakerede og de ikke kloakerede områder (det åbne land).  

Se Spildevandsplan 2020-2027