Ældrerådsvalget 2021

Valget afvikles som et brevstemmevalg, dog med mulighed for at aflevere sin stemmeseddel i forbindelse med valg til regions- og kommunalvalget den 16. november.

Valg til ældrerådet løber i perioden fra medio oktober til 25. november kl. 9.00.

 

Læs mere om Ældrerådet og kandidaterne her