Center for Intern Service får ny chef

Erfarne kræfter fra den kommunale verden rammer fra 16. august Struer Kommune, når Kirsten Løgsted starter som ny centerchef for Center for Intern Service. Hun har tidligere været Trivsel- og Sundhedschef i Morsø Kommune, og har senest fungeret som sekretariatschef for Skive Kommunes social- og arbejdsmarkedsforvaltning.

”Jeg ser først og fremmest frem til – sammen med afdelingslederne og medarbejderne – at bidrage til, at de øvrige centre i Struer Kommune får så gode rammevilkår som muligt for at kunne levere kerneydelser. Derudover ser jeg frem til en hverdag, hvor vi sammen skal levere en sikker drift til den samlede Struer Kommune,” siger Kirsten Løgsted, og fortsætter:

”For mig er økonomi, løn, personale, IT, digitalisering, jura, indkøb og sekretariat væsentlige funktioner i forhold til, at den samlede kommunale organisation fungerer optimalt, og jeg mener bestemt, at vi i Intern Service kan gøre en stor forskel i forhold til, at de øvrige dele af organisationen kan løse deres opgaver med at levere velfærd til borgerne i Struer Kommune. Vi kan både være med til at understøtte og facilitere, men vi kan også godt udfordre og være med til at udforske nye veje.”

Intern Service er et centralt center med mange tværgående opgaver, og et stort behov for koordinering, udvikling og dialog både internt og i forhold til den øvrige organisation. Centeret omfatter afdelingerne Økonomi, Løn & Personale, IT og Digitalisering samt Sekretariat, Jura & Indkøb.