Danmarks største GEOPARK godkendt af UNESCO

På et onlinemøde i UNESCOs Styrelsesråd i går den 15. april 2021 blev der tilføjet 8 nye geoparker til listen over områder med international geologisk værdi – UNESCOs globale geoparker. Øverst på listen stod Geopark Vestjylland, som efter en udvikling, der har strakt sig over 10 år, nu kan smykke sig med det eftertragtede internationale brand.

Det er enorme ismasser, der har formet de imponerende istidslandskaber, som udgør kernen i Geopark Vestjylland. Landskaberne stammer fra den sidste del af den periode, hvor jorden var i en dybfryser, og hvor den skandinaviske iskappe for 21–23.000 år siden opnåede sin maksimale udbredelse fra de norske fjelde til Hovedopholdslinjen – rygraden i geoparkens landskab. Desuden indeholder geoparken også flere millioner år gamle kalkaflejringer og landskabsformer, der er dannet af floder, kystprocesser og den kraftige vestenvind efter afslutningen af den seneste istid. Hermed bidrager Geopark Vestjylland til fortællingen om jordens 4,6 milliarder år lange historie – en historie som UNESCOs globale geoparker er med til at formidle i et netværk, der efter i går tæller i alt 169 geoparker på verdensplan fordelt på 44 lande. Det er et netværk, der har været i stærk udvikling siden 2004

Det er også stærke kræfter, der har stået bag udviklingen af Geopark Vestjylland. Det er frivillige ildsjæle med John Clausen og Søren Raarup i spidsen, der i 2011 tog initiativet til at etablere geoparken med inspiration fra Danmarks første geopark i Odsherred. John Clausen sidder i dag som repræsentant for frivillige og lokalsamfund i Geopark Vestjyllands bestyrelse, og han glæder sig særligt over den betydning som UNESCO-anerkendelsen kan få for den fortsatte lokale opbakning. ”Vi har helt fra start oplevet en fantastisk interesse, når vi har besøgt lokalområder med busture og foredrag,” fortæller han og tilføjer:”Folk vil meget gerne vide mere om den egn, hvor de bor. Det er med til at skabe lokal identitet og opbakning til projekter med stier og besøgsfaciliteter”. Geoparken har således indgået samarbejdsaftaler med mere end 30 lokale foreninger og flere steder er der allerede gennemført eller sat gang i projekter.

Steffen Husted Damsgaard, der er formand for geoparkens bestyrelse, hæfter sig ved den betydning, som UNESCOs anerkendelse kan få både nationalt og internationalt: ”Med anerkendelsen fra UNESCO har vi fået et stærkt brand, som vi skal bruge til skabe stor synlighed af Vestjylland, så vi kan tiltrække flere gæster og flere nye borgere. Vi har stor opbakning fra Holstebro, Lemvig og Struer kommuner og har fået massiv støtte fra Region Midtjylland og en lang række fonde. Sammen med vores mange samarbejdspartnere skal vi nu have sat ekstra fart på vores partnerskabsprogram, så UNESCO-brandet også kan understøtte udviklingen for turisterhvervet og lokale producenter.”

Steffen Husted Damsgaard ser sammen med resten af bestyrelsen nu frem til at Danmark åbner sig mere og mere, så der kan blive lejlighed til at fejre UNESCO-udpegningen på passende vis.

Fakta:

UNESCO Globale Geoparker er landområder med geologi og landskaber af international betydning, som forvaltes med det formål at bidrage til beskyttelse, uddannelse og bæredygtig udvikling. Geoparker formidler desuden naturværdier og kulturhistorie med tilknytning til landskabet. Geopark Vestjylland omfatter i alt 4.760 km2 i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner og i den vestlige del af Limfjorden og i Nordsøen ud til Jyske Rev. I Danmark blev Geopark Odsherred i 2015 den første danske UNESCO Globale Geopark og i Det Sydfynske Øhav er den tredje danske geopark under udvikling.