Eleverne flytter i Lagunens nye rammer

26. februar 2021

Elever, medarbejdere og forældre på Lagunen kan se frem til, at der mandag d. 1. marts bliver løftet sløret for de nye rammer for autismecenteret ved Bremdal Skole.

Lagunen, der tidligere havde adresse på Limfjordsskolen, er på grund af pladsmangel flyttet i nye lokaler ved Bremdal Skole, hvilket er til stor glæde for eleverne og medarbejderne:

”Vi glæder os til at flytte ud i de nye lokaler, der indrettet efter elevernes behov. Vi får mere plads, med gode store lokaler, hvor der tilhørende pauserum til hver klasse, hvilket betyder, at hver klasse kan indrette sig både til fælles og individuelle aktiviteter. Det ved vi, at der betyder meget for eleverne,” siger viceskoleleder på Limfjordsskolen Helle Noer Jepsen.

Udover de muligheder de nye lokaler giver, vil det stadig være genkendeligt for eleverne, da man viderefører de gode elementer fra den tidliere placering:

”Alle de bedste ting ved vores tidligere lokaler er også tænkt ind. Sanserum, motoriksal og endda et større køkken, der indbyder til aktiviteter med eleverne. Der er gode udendørsfaciliteter og nærmiljø, som vi også glæder os til at få glæde af i både skole- og fritidsdelen,” uddyber Helle Noer Jepsen.

Officiel indvielse

Selvom eleverne flytter ind allerede på mandag, vil den officielle indvielse først finde sted d. 19. marts 2021. Den officielle indvielse vil blive afholdt i lyset af coronarestriktionerne, hvorfor det vil være en begrænset skare, der vil deltage.

Derfor arbejder Struer Kommune på at finde en løsning på, hvordan forældre kan se lokalerne hurtigst muligt – også gerne inden den officielle indvielse.

Selvom Lagunen flytter i lokaler ved Bremdal Skole, vil autismecenteret stadig være tilknyttet Limfjordsskolen.

FAKTA

Lagunen er et autismespecifikt skole- og fritidstilbud for elever med autismespektrumforstyrrelser, der startede i 2015. 1. marts tager 38 elever de nye lokaler i brug. Medarbejdergruppen er tværfaglig og består af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og en ergoterapeut.