Flere skal vælge en erhvervsuddannelse – ny partnerskabsaftale skal bane vejen

Stor ros til alle parter for at være gået sammen om en så vigtig dagsorden, som det er at få udannet flere faglærte.
- regionsformand i DI Byggeri Midt- og Vestjylland Michael Nielsen

27% af eleverne i Struer Kommune vælger en erhvervsuddannelse efter direkte efter endt 9. eller 10. klasse og ser man på unge under 25 er det 36%, der er ved at færdiggøre en uddannelse på EUD. Dette tal skulle gerne stige i fremtiden, hvorfor Struer Kommune har indgået en partnerskabsaftale med en række faglige organisationer og lokale uddannelsessteder og Dansk Industri, der har til formål at fortsætte og udvide eksisterende samarbejde omkring uddannelse og beskæftigelse i Struer Kommune, så man kan indfri eller overgå de nationale målsætninger om at 90% af en ungdomsårgang skal være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse eller være selvforsørget via arbejde i 2025. Samtidig med at 30% skal søge ind på en erhvervsuddannelse.

”Vi står i en situation, hvor virksomhederne i høj grad efterspørger faglært arbejdskraft, og efterspørgslen ser kun ud til at stige i fremtiden. Derfor er vi nødt til at imødekomme de udfordringer vi allerede ser, og det er netop hvad vi gør med denne partnerskabsaftale. Vi forpligter os på at arbejde endnu mere målrettet med, at vores virksomheder får den kvalificerede arbejdskraft der er nødvendig og de unge får en relevant uddannelse, der er efterspørgsel efter”, siger borgmester Niels Viggo Lynghøj.               

Partnerskabet skal være med til at øge koordineringen parterne imellem og skabe et fælles rum for udvikling af nye initiativer og samarbejder, der kan bidrage til at indfri både de nationale målsætninger, men også de tre lokale målsætninger i aftalen. Nemlig at der skal være lærerpladser til flest mulige fra Struer Kommune indenfor lokale brancher, ligesom der skal være øget fokus på erhvervsuddannelser tidligt og løbende i folkeskolen samt unge ledige skal hjælpes videre i job eller uddannelse.

Hos parterne er der stor enighed om vigtigheden i at gå proaktivt til værks, når det kommer til at sikre den fremtidige arbejdskraft for Struers lokale virksomheder. Hos DI Byggeri, er man i sær glade for, at aftalen er tiltrådt af mange parter, da man på den måde kan løfte opgaven i fællesskab:

“Stor ros til alle parter for at være gået sammen om en så vigtig dagsorden, som det er at få udannet flere faglærte. Det er til gavn både for Stuer kommune og erhvervslivet, som dermed ikke står alene med ansvaret om at skaffe flere faglærte”, siger regionsformand i DI Byggeri Midt- og Vestjylland Michael Nielsen, hvilket uddybes af bestyrelsesmedlem i DI Byggeri Midt- og Vestjylland, Kim Knudsen:

”Jeg er meget glad for, at Struer Kommune vil med i et formelt og struktureret samarbejde om at sikre at unge får viden om de muligheder, der er ved en erhvervsuddannelse. Erfaringerne fra andre kommuner er, at jo mere vi samler kræfterne, jo bedre når vi de unge. Vi skal have endnu flere unge ud i virkeligheden og opleve de fremtidsmuligheder en erhvervsuddannelse giver. Vores lokale bygge- og anlægsvirksomheder er enormt engagerede i at vise deres fag og virksomheder frem, ligesom de også i fællesskab forsøger at finde lærepladser til alle de unge, der starter på en erhvervsuddannelse”.

Også hos UU Nordvestjylland, der er uddannelsesvejledningen for de unge i Struer Kommune, tror man på, at aftalen kan være med til at styrke kendskabet til de forskellige muligheder for en erhvervsuddannelse de unge har efter folkeskolen:

”Det er helt afgørende, at de unge træffer deres uddannelsesvalg på baggrund af et grundigt kendskab til de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger. Derfor er det vigtigt, at de lokale brancher er med til at fremvise og italesætte muligheder for de unge. Jeg vil i hvert fald gerne anerkende erhvervslivet for at tage godt imod de unge. Både i afklarende praktikforløb og ved at tilbyde dem lærepladser, når de er motiverede. Virksomhederne er også gode til at hjælpe og finde løsninger, hvis der kommer bump på vejen undervejs i et lærlingeforhold” siger leder hos UU Nordvestjylland, Hanne Paustian Tind.

Hos 3F er det ikke første gang at man indgår i en sådan aftale. Og de anerkender, at der særligt i vores del af landet, er et særligt behov for at gøre en ekstra indsats målrettet et øget optag på erhvervsuddannelserne og dermed mere arbejdskraft til de lokale virksomheder i bygge og anlægsbranchen:

”Det er positivt, at vi kan lave den slags aftale mellem parterne. Specielt i produktions Danmark, som vi befinder os i, har vi ekstra meget behov for faglært arbejdskraft. Vi har været med i flere aftaler af denne slags, og har i den forbindelse gode erfaringer med at bidrage med vores netværk af virksomheder, når vi skal identificere hvor, der kan være et godt match mellem elev og lærerplads. Vi er interesseret i at unge tager det rigtige valg for dem i forhold til uddannelse, og det håber vi, at denne aftale vil sætte endnu mere skub under, da den netop er lavet i samarbejde med erhvervsuddannelserne. Blandt andet håber vi, at vi kan lande flere fulde aftaler for lærlingene.” siger formand for 3F Holstebro, Flemming Sørensen.

”Jeg er utrolig glad for, at vi sammen forpligter os på at gøre noget ved udfordringen om kvalificeret arbejdskraft. Det er vores lokale virksomheders levebrød vi nu har sat en målsætning om at forbedre og det er nødvendigt for at sikre den fremtidige vækst i vores lokale erhvervsliv og skabe gode livsvilkår for vores unge i Struer Kommune. Jeg er sikker på, at denne partnerskabsaftale er en god start og giver et fornuftigt udgangspunkt for en vellykket indsats”, afslutter borgmester Niels Viggo Lynghøj.